Du er her

Debatt

Psykisk helsevern
Publisert
1. juli 2019

Rovdrift i spesialisthelsetjenesten truer psykologers posisjon i helsevesenet. Psykologforeningen må styrke de nyutdannede slik at de klarer å stå i mot økt press i tjenestene.

Kronisk utmattelsessyndrom
Publisert
1. juli 2019

Nøkkelen til å bli frisk av ME ligger nettopp i å ta ansvar for egen atferd.

Selvmord
Publisert
1. juli 2019

Utsagn som stadig gjentas, har lett for å bli trodd – også av godt utdannede fagpersoner.

Rasismeparagrafen
Publisert
28. juni 2019

Som psykologer vet vi mye om hva det betyr å bli utsatt for hat, ydmykelse, utestenging og marginalisering. Derfor trenger vi fortsatt straffelovens §185.

 

Kamp om presidentverv
Publisert
26. juni 2019

Jeg motiveres av å lete etter knaggene som samler oss som profesjon, skriver Andreas Høstmælingen om hvorfor han stiller som kandidat til presidentvervet.

Kjønnsinkongruens
Publisert
13. juni 2019

Helsedirektoratet må utrede de medisinske konsekvensene av de nye diagnosene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) før de desentraliserer behandling av transpersoner.

Vitenskapelig publisering
Publisert
3. juni 2019

Reagerer voksne menn likt på seksuelle overgrep i voksen alder?

Debatt
Publisert
1. juni 2019

Vi vet hva gjentatte krenkelser fra de nærmeste gjør med et menneske, og hva som skal til for at bedring kan skje. Men behandlingstilbudet reflekterer ikke fagfeltets kunnskap.

Kamp om presidentverv
Publisert
13. mai 2019

God manøvrering i en omskiftelig tid krever ledelse som mestrer balanse. Derfor stiller jeg som kandidat til presidentvervet i Norsk psykologforening, skriver Tommy Sotkajærvi.

Klimapsykologi
Publisert
2. mai 2019

Fremtiden er over oss. Det er på tide å våkne. Klimapsykologi bør bli Psykologforeningens hovedsatsingsområde etter landsmøtet i høst