Du er her

Debatt

Diagnostisering
Publisert
1. april 2020

Å stille som behandlingsbetingelse at psykologen skal sette diagnose, står i motstrid til psykologetikken og pasientens interesser. 

Landsmøtevedtak
Publisert
1. april 2020

Landsmøtet vedtok at Psykologforeningen skal jobbe for å sikre faglige og forsvalige rammebetingelser, ikke utarbeide kvalitetskriterier. 

Helseøkonomi
Publisert
1. april 2020

Vi må slutte å se på kostnadsøkningen i helsesektoren som et problem. 

Foreningsdemokrati
Publisert
1. april 2020

Myrvang kritiserer valgkomiteens arbeid med valget av nytt styre i Oslo lokalavdeling. Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken. 

Foreningsdemokrati
Publisert
1. april 2020

Jeg er oppriktig bekymret for ukulturen som har utviklet seg i Oslo lokalavdeling. 

Selvmordsforebygging
Publisert
1. april 2020

Det er avgjørende å vurdere om pasienten er i akutt selvmordsfare. Hvordan skal man ellers kunne iverksette beskyttende tiltak? 

Selvmordsforebygging
Publisert
1. april 2020

Kritikere har tegnet et bilde av at selvmordsforebyggingen i Norge er i krise. Det er langt fra sannheten. 

Debatt
Publisert
26. mars 2020

Skal helsearbeidere holde ut gjennom koronakrisen, trenger de tillit og fleksibilitet. Ikke kontroll og pålegg.

Debatt
Publisert
24. mars 2020

Psykologforeningen må på selvstendig grunnlag gi en saklig, ærlig begrunnelse for hvorfor de ønsket en ny formålsparagraf for Psykologtidsskriftet. Alternativet til manglende sakspapirer og fravær av informasjon er en ren gjettelek.

Debatt
Publisert
13. mars 2020

Jeg respekterer at valgkomiteen har innstilt Arnhild Lauveng til vervet som ny visepresident for Psykologforeningen, og mener at hun vil kunne gjøre en svært god jobb dersom hun blir valgt. Samtidig ønsker jeg å formidle at jeg opprettholder mitt kandidatur.

Heidi Wittrup Djup. Foto: Per Halvorsen.