Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
30. september 2021

While ISTDP is not a panacea, it is a treatment that is clinically useful in diverse psychological and psychiatric samples.

Debatt
Publisert
29. september 2021

I Fagetisk råd har vi større tro på å styrke undervisningen i fagetikk og trene på anvendelsen av den, enn å opprette enda flere klageinstanser.

Debatt
Publisert
23. september 2021

I et innlegg i Psykologtidsskriftet utfordrer Bjørn Aksel Aasen meg til å dokumentere at ELTE- utdannede medlemmer er en fare for pasientsikkerheten. Jeg mener tiden nå krever at vi er forbi slike oppspill til splittende debatt.

Debatt
Publisert
21. september 2021

Jeg utfordrer Psykologforeningens president til å dokumentere at medlemmer utdannet ved ELTE før 2016 skal være en fare for pasientsikkerheten.

Debatt
Publisert
16. september 2021

Psykologforeningens medlemmer er forpliktet til å følge internasjonale retningslinjer for testbruk, men retningslinjene er  lite kjent og brukt. Er tiden inne for å etablere et testetisk råd?

Debatt:
Publisert
13. september 2021

Kommunenes ansvar for å tilby kunnskapsbasert psykisk helsehjelp med lav terskel, taler for et transdiagnostisk perspektiv i møtet med psykiske helseproblemer. 

Debatt: Levekår
Publisert
1. september 2021

Det er ikke behov for å ta foreningens 2017-vedtak om sosial utjevning opp av skuffen – det har aldri blitt lagt der.

Debatt
Publisert
1. september 2021

Min kamp for å håndtere store relasjonstraumer har blitt medisinert, diagnostisert og møtt med tvangsbehandling. Vendepunktet kom da jeg ble tilbudt medisinfri behandling.  

Debatt: Medisinfri behandling
Publisert
1. september 2021

En debatt om hva behandling ikke skal inneholde, bidrar ikke til bedre behandling og bygger ikke tillit mellom behandler og pasient. 

Debatt
Publisert
1. september 2021

Det er på tide at vi går i dialog med pasienter for å utbedre tilbudet til ME-syke.