Du er her

Debatt

Pasientjournal
Publisert
2. mars 2020

Digitalt innsyn i pasientjournalen kan styrke eller svekke behandlingsalliansen. Kan humaniora være til hjelp? 

Debatt
Publisert
2. mars 2020

Vi må slutte å attribuere sykdom og fravær av bedring til pasientens personlighet.

Debatt
Publisert
2. mars 2020

Det er betenkelig at dagens psykologi ser ut til miste forståelsen av aggresjonens vesen. Arbeidet med å oppdage, uttrykke og ta ansvar for aggresjonen er sentralt i enhver terapi.

Debatt
Publisert
4. februar 2020

Det er en styrke for Norsk psykologforening med et uavhengig tidsskrift som styres etter redaktørplakaten.

Debatt
Publisert
3. februar 2020

Vi er takknemlige for at Arne Holen holder temaet om demokrati i Psykologforeningen varmt. Vi ønsker imidlertid å svare på noe av kritikken han fremmer mot oss i nokså krasse ordelag.

Debatt
Publisert
3. februar 2020

Ingvild Stjernen Tisløv og Jørgen Flor må feie for egen dør. De har ikke forstått særlig mye av hva et demokrati er.

Debatt
Publisert
3. februar 2020

Jeg forstår frustrasjonen knyttet til myndighetenes kontrollbehov av en ordning som avtalespesialistene, pasientene og Psykologforeningen opplever som velfungerende.

Debatt
Publisert
3. februar 2020

Hvilke konsekvenser har det for eleven om man bruker det ene eller det andre begrepet?

Debatt
Publisert
3. februar 2020

God nok tid til behandling er nøkkelen til å hindre for mange svingdørspasienter i psykisk helsevern.

Debatt
Publisert
8. januar 2020

Pasientperspektivet neglisjeres i Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern.

Sider