Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
1. desember 2021

I reportasjen «Evidens eller eminense for Rorschach» gjør Psykologtidsskriftet seg selv til talerør for usaklige og feilaktige påstander. 

Debatt
Publisert
29. november 2021

Samlet ser det ut som de varslede endringene tar tidsskriftet bort fra formålsparagrafen og ikke nærmere, slik psykologpresident Håkon Skard hevder.

Debatt
Publisert
26. november 2021

Psykologforeningens president Håkon Kongsrud Skard redegjorde nylig for omstruktureringen av tidsskriftet og kaller det «en nødvendig prosess». Spørsmålet jeg tror mange med meg stiller, er om dette dramatiske grepet strengt tatt er så nødvendig. 

Debatt
Publisert
26. november 2021

Vi mener at Psykologforeningen ved å redusere den kritiske journalistikken svikter samfunnsoppdraget vårt og står i fare for å gjøre tidsskriftet til et utpreget partiorgan.

Debatt
Publisert
26. november 2021

Tidsskriftet er inne i en intern omstruktureringsprosess. Dette skal ikke få store konsekvenser for profilen ut mot leserne.

Debatt
Publisert
18. november 2021

Det skjer for tiden store endringer i Psykologtidsskriftet. Vi er bekymret både for prosessen og resultatet.

Bilde av stabel av Tidsskrift for Norsk psykologforening
Debatt
Publisert
10. november 2021

Noe av det som fikk meg til å reagere på Skards kommentarer, er den stadige henvisningen til «pasientsikkerheten».

Debatt
Publisert
1. november 2021

Debatten om medisinfri behandling burde først og fremst handle om hvordan vi kan forbedre psykososiale behandlingsmetoder og samtidig begrense feil- og overmedisinering.

ELTE
Publisert
1. november 2021

En psykolog er ikke en psykolog uavhengig av helsevesenet i landet hun virker i.

ISTDP
Publisert
1. november 2021

Hva om kritikken mot ISTDP ikke handler om manglende terapeutferdigheter eller svak modelletterlevelse hos den enkelte terapeut, men om mangler ved angstteorien som selve terapimodellen bygger på?