Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
1. mars 2022

Som psykologer vil vi våre medmenneskers beste. Derfor skulle en tro at vi også hadde et engasjement for klimasaken. Men den gang ei.  

Debatt
Publisert
31. januar 2022

Diagnosebegrepene vi forsyner barn og unge med, harmonerer ikke nødvendigvis med deres reelle livskriser. 

Debatt
Publisert
31. januar 2022

Psykologforeningen er en pådriver for bemanning når pasientene trenger det 

Debatt
Publisert
31. januar 2022

ISDTPs forsvarere synes å mene at kritiserte forhold ved metoden i hovedsak skyldes feil bruk og misforståelser. Det blir for lettvint.  

The Temptation of Christ on the Mountain / Duccio di Buoninsegna / Wikimedia Commons
Debatt
Publisert
24. januar 2022

Kan staten ivareta barn og foreldres rettssikkerhet bedre enn rettshjelpsindustrien? Et forslag til en annerledes bistandsordning.

Debatt
Publisert
3. januar 2022

Hva som er et journalistfaglig godt arbeid, og hva som vil gi et akademisk læringsutbytte eller drive frem en fagspesifikk utveksling, er ikke alltid helt overlappende.

Debatt
Publisert
3. januar 2022

Smertebehandling må – uansett terapeutisk tilnærming – skreddersys de individuelle opprettholdende faktorene. 

Debatt
Publisert
3. januar 2022

Uten investering i relasjon kan kognitiv terapi reduseres til et manualisert program som treffer noen, men er uten effekt eller oppleves som belastende av andre. 

Debatt
Publisert
3. januar 2022

Psykologer som driver smertebehandling, bør ikke operere med egne varianter av en biopsykososial forståelsesmodell og «hoppe over» bio-delen.  

Debatt
Publisert
3. januar 2022

Kvinners helse er antageligvis det største offeret for tendensen til økt psykologisering i helsevesenet.