Du er her

Debatt

Diagnostisering
Publisert
1. oktober 2020

Rådet til våre medlemmer er å bruke diagnoser der det er grunnlag for det.

Tilbakemeldingssystemer
Publisert
1. oktober 2020

Tror man at hensikten med tilbakemeldingssystemer er å avdekke kausalitet, er det forståelig at man avfeier det.

Den kontekstuelle modellen
Publisert
1. oktober 2020

Absurd framstilling av åtferdsteori.

Den kontekstuelle modellen
Publisert
1. oktober 2020

Den kontekstuelle modellen gjør virkelig «døren høy og porten vid» for en allerede overbelastet spesialisthelsetjeneste.

Skammens funksjon
Publisert
1. oktober 2020

Fra et utviklingsperspektiv er skam en nødvendig del av barnets selvutvikling.

Debatt
Publisert
1. oktober 2020

Det er unektelig mange mennesker der ute som har et problematisk forhold til skam. Men betyr dette at all skam er negativ?

Den kontekstuelle modellen
Publisert
1. september 2020

Årsakssammenhenger lar seg ikke kun forklare ut fra sosiale forhold. 

Den kontekstuelle modellen
Publisert
1. september 2020

Diagnosesystemene er ikke så kunnskapsbaserte som Alv A. Dahl vi ha det til. 

Den kontekstuelle modellen
Publisert
1. september 2020

Alv A. Dahls kritikk av den kontekstuelle modellen for psykisk helse skyt over mål. Den vidare utviklinga av fagfeltet vårt vil neppe byggje på ei medisinsk forståing av psykiske vanskar og rusproblem. 

Debatt
Publisert
1. september 2020

Håkon Skard har vært tydelig i rasismedebatten. Nå er det tid for konkret handling.

Sider