Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
1. desember 2020

Jeg vil oppfordre Zemir Popovac til å respektere at vi fortsatt mangler mye kunnskap om de fenomenene vi forsøker å forstå.

Debatt
Publisert
1. desember 2020

Skam er et derivat fra en overordnet prosess som legges tungt på individet.

Debatt
Publisert
1. desember 2020

Vi må hjelpe og veilede unge som har utvist skadelig seksuell atferd, ikke møte dem med nulltoleranse.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Forsterkningsbegrepet
Publisert
2. november 2020

I den grad forsterkningsbegrepet blir brukt som grunnforklaring på hvordan menneskelig atferd formes, blir det forfeilet.

Tilbakemeldingssystemer
Publisert
2. november 2020

Tilbakemelding om endring kan føre til feiljustering av behandling og feilvurdering av hva som er negativ utvikling. Da holder det ikke å si at informasjon om endring er relevant uansett.

Muslimer i terapi
Publisert
2. november 2020

Noe av det viktigste for en helsearbeider er å unngå et forenklet kulturelt og religiøst perspektiv.

Skammens funksjon
Publisert
2. november 2020

Skam er «et avfallsstoff» etter manglende anerkjennelse av barnets vitalitet og kjærlige følelser. Den bør avgiftes og ikke tillegges positive funksjoner. 

Debatt
Publisert
2. november 2020

Det er på tide å tilpasse attføringssystemet til den enkelte slik at psykiske lidelser som varer mer enn fire år, ikke ender i uførhet. Tidsavgrensningen av arbeidsavklaringspenger bør opphøre.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
29. oktober 2020

Det er ingenting i veien for at arbeidsavtalen mellom private psykologklinikker og psykologens enkeltpersonforetak skal kunne stille samme kvalitetskrav som i psykisk helsevern.

Debatt Verdensdagen
Publisert
9. oktober 2020

Det er ikke sant at de sykeste er stemmeløse. Spør gjerne mer og lytt! Mangler du spørsmål, har jeg noen forslag til formuleringer du kan bruke.

Sider