Du er her

Debatt

Kvalitet i psykisk helsevern
Publisert
17. september 2019

En reell prioritering av psykisk helse i befolkningen krever at vi ser helsetilbudet under ett – både faglig og økonomisk. Psykisk helse og rus taper, også i kommunene.

Kvalitet i psykisk helsevern
Publisert
13. september 2019

Vi trenger en nyansert debatt om fagpolitikk inn mot landsmøtet. Det inkluderer fremstillingen av kvalitet innen fagfeltet vår.

Presidentkampen
Publisert
11. september 2019

Uenighet er et gode. Skremmebilder er det ikke.

Presidentkampen
Publisert
10. september 2019

Jeg takker nei til å være en del av Håkon Kongsrud Skards retningsvalg og stiller meg bak Andreas Høstmælingens kandidatur til presidentvervet i Norsk psykologforening.

Debatt
Publisert
2. september 2019

Klinisk visdom består av psykologikk, av hvordan vi må forstå psykologisk behandling.

Psykisk helsevern
Publisert
2. september 2019

Halvparten av landets kommuner har ikke psykolog. Tiden er inne for handling, ikke drøfting.

Debatt
Publisert
2. september 2019

Manglende medbestemmelse i Psykologforeningen henger sammen med en kaotisk representasjonsstruktur, uklare ansvarsforhold i den politiske ledelsen og mangel på prosesser som sikrer integrering mellom politikkområder.

Presidentkampen
Publisert
2. september 2019

Psykologforeningen trenger en president som har følt situasjonen psykologer og pasienter står i, på kroppen.

Debatt
Publisert
2. september 2019

En prosent av Psykologforeningens medlemmer skal i november stake ut Psykologforeningens kurs. Er du representert?

Debatt
Publisert
2. september 2019

Forståelsen av kjønnsinkongruens bør bevege seg i en ressurs- fremfor patologiorientert retning. 

Sider