Du er her

Debatt

Atferdsanalyse
Publisert
7. oktober 2019

Børge Holdens kommentar bekrefter vår beskrivelse av atferdsanalysens svekkete posisjon blant kliniske psykologer, mens Jan Smedslunds annerkjennelse av vår kliniske visdom får en bismak når vårt innlegg mest anvendes for å utdype deler av psykologikken.

Debatt om psykologtittelen
Publisert
3. oktober 2019

Ingen er tjent med at hvem som helst uten kvalifiserende utdanning kan sette opp forretning og markedsføre tjenester ved å bruke psykologtittel pluss et diffust prefiks.

Debatt om psykologtittelen
Publisert
2. oktober 2019

Helsedirektoratet forstår ikke konsekvensene av å åpne opp for «bindestrekspsykologer».

Debatt
Publisert
1. oktober 2019

Vi må innføre krav til direkte pasientkontakt for å kunne opprettholde formell spesialistkompetanse. 

Debatt
Publisert
1. oktober 2019

Den kliniske psykologien kan nok ha en rolle å spille i klimaomstillingen. Men faget miljøpsykologi vil ha langt flere svar.

Debatt
Publisert
1. oktober 2019

PPT er en viktig psykologarbeidsplass og en forebygger i første rekke. Det bør reflekteres i Psykologforeningens arbeid og være på landsmøtets dagsorden.

Psykisk helsevern
Publisert
1. oktober 2019

Det er spesialisthelsetjenesten som bør lære av førstelinjen å drive effektive psykiske helsetjenester, ikke omvendt.

Presidentkampen
Publisert
27. september 2019

Bedre rammevilkår for terapi oppnås ved å komme med faglige argumenter, vise til gode resultater og danne konstruktive relasjoner, ikke ved å bruke utestemme.

Presidentkampen
Publisert
24. september 2019

Både de to presidentkandidatene og Psykologforeningens nåværende politiske ledelse er enige om at noe må gjøres for å bedre forholdene i spesialisthelsetjenesten. Spørsmålet er altså ikke om, men hvordan vi skal få til endring.

Rasismeparagrafen
Publisert
19. september 2019

Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg forsvarer igjen straffelovens ”rasismeparagraf”. Argumentasjonen er svak og peker i illiberal og diskriminerende retning.

Sider