Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
3. mai 2018

Psykologer er i en maktposisjon der de styrer behandlingen i kraft av sin profesjonskompetanse. Hvordan kvalitetssikre psykologer, slik at ingen trenger å oppleve det jeg gjorde?

Debatt
Publisert
3. mai 2018

Psykoanalysen mangler i debatten om vitenskapsteori.

Debatt
Publisert
5. april 2018

Med mindre arbeidsgivere blir seg sitt ansvar mer bevisst, er det meningsløst å snakke om eldre som en ressurs i arbeidslivet.

Debatt
Publisert
5. april 2018

Å skaffe psykolog kan være en omfattende og intrikat prosess. Veien til god hjelp må effektiviseres.

Debatt
Publisert
5. april 2018
Debatt
Publisert
5. april 2018

Yngre psykologers utvalg etterlyser faglig begrunnelse for innskrenkingen av bruk av videokonferanse i veiledning.

Debatt
Publisert
5. april 2018
Debatt
Publisert
5. april 2018

En femåring sitter i tilrettelagt avhør og tegner grove overgrep fra far. På Barnehuset forklarer hun i detalj hva hun er utsatt for. Når dette havner i media, er det åpenbare brudd på jentas rettsikkerhet.

Debatt
Publisert
5. april 2018

Diagnostiseringen av CFS/ME i Norge kan hemme pasientenes rehabilitering, og føre til at for mange får diagnosen.

Debatt
Publisert
5. april 2018

Psykologisering av ME handler om mye mer enn angst, depresjon og stress. ME-pasienter må tøyle sin utålmodighet og destruktive trang til overaktivitet – det finnes ikke piller mot det.