Du er her

Debatt

Psykisk helsevern
Publisert
5. august 2019

På tide at Psykologforeningen våkner: Landsmøtet bør vedta en politikk for behandlingskvalitet i spesialisthelsetjenesten.

Vitenskapelig publisering
Publisert
5. august 2019

Det er et stigma knyttet til det å være homofil som noen heterofile menn ønsker å unngå.

Folkehelse og livsmestring i skolen
Publisert
2. august 2019

Når psykisk helse blir en del av skolens grunnopplæring, er det en gruppe vi ikke kommer utenom: lærerstanden.

Psykisk helsevern
Publisert
1. august 2019

Statlige tilskudd kan sette fart på rekrutteringen av kommunepsykologer, men kan også legge føringer på fagutøvelsen. Hvilket finansieringssystem som velges, bør derfor diskuteres grundig før vi gir råd til myndighetene.

Psykisk helsevern
Publisert
1. juli 2019

Psykisk helsetjenester kan ikke være kun for de med gåavstand til klinikken.

Psykisk helsevern
Publisert
1. juli 2019

Rovdrift i spesialisthelsetjenesten truer psykologers posisjon i helsevesenet. Psykologforeningen må styrke de nyutdannede slik at de klarer å stå i mot økt press i tjenestene.

Kronisk utmattelsessyndrom
Publisert
1. juli 2019

Nøkkelen til å bli frisk av ME ligger nettopp i å ta ansvar for egen atferd.

Selvmord
Publisert
1. juli 2019

Utsagn som stadig gjentas, har lett for å bli trodd – også av godt utdannede fagpersoner.

Rasismeparagrafen
Publisert
28. juni 2019

Som psykologer vet vi mye om hva det betyr å bli utsatt for hat, ydmykelse, utestenging og marginalisering. Derfor trenger vi fortsatt straffelovens §185.

 

Kamp om presidentverv
Publisert
26. juni 2019

Jeg motiveres av å lete etter knaggene som samler oss som profesjon, skriver Andreas Høstmælingen om hvorfor han stiller som kandidat til presidentvervet.