Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
1. mai 2005
Debatt
Publisert
1. mai 2005
Debatt
Publisert
1. mai 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. mars 2005
Debatt
Publisert
1. februar 2005

Evidenskravet i psykoterapi er en nødvendig følge av det etisk-relasjonelle forholdet mellom terapeut og pasient. Klinisk meningsfullhet er ikke et tilstrekkelig kriterium for å vurdere gyldigheten av en behandlingsmodell.

Debatt
Publisert
1. februar 2005

Spørsmålet om en terapiforms legitimitet må søkes besvart i en videre kontekst enn tradisjonelle effektstudier. Terapien må blant annet kunne sette pasientens psykiske smerte i sammenheng med sentrale temaer i pasientens livshistorie.

Sider