Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
1. oktober 2008

Jeg har lest Niels Peter Rygaards innlegg og tingrettsdommen i den saken han refererer til. Fornærmedes forklaring og de to psykologers uttalelser synes å ha vært avgjørende for at adoptivfaren ble funnet skyldig. Jeg deler Rygaards bekymring for at det kan foreligge et justismord.

Debatt
Publisert
1. september 2008
Debatt
Publisert
1. september 2008

Frykt for ikke å få forlenget arbeidsforholdet bør ikke få psykologer til å ofre faglig integritet for jobbtrygghet.

Debatt
Publisert
2. juni 2008
Debatt
Publisert
2. juni 2008

Jeg leser at psykologkollegaer advarer mot bruk av hijab i jobbsammenheng, og reagerer med vantro. Kan det virkelig være sant?

Debatt
Publisert
1. mai 2008
Debatt
Publisert
1. mai 2008

Forsøksordningen med sykmeldingsrett for psykologer er en god start. Men hva med henvisningsretten? Er ikke også den moden for revisjon?

Debatt
Publisert
1. mai 2008

I februarutgaven av Tidsskriftet ble det formidlet kritikk fra psykologer som hadde deltatt i utdanningen ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Nedenfor bringer vi et tilsvar fra Helseregion Øst og Sør, hvor man redegjør for tanker bak kurstilbudene.

Debatt
Publisert
1. mai 2008

Psykologer bør absolutt delta i debatten omkring psykisk helsevern, men har samtidig et spesielt ansvar for å bringe nyansert faglig refleksjon inn i debatten. Psykologenes egne fagetiske retningslinjer må ligge til grunn.

Sider