Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
7. februar 2009
Debatt
Publisert
7. februar 2009
Debatt
Publisert
7. januar 2009
Debatt
Publisert
7. januar 2009

I desemberutgaven reises det spørsmål om Tidsskriftets dekning av psykologer i retten, ikke minst fordi enkeltsaken det tas utgangspunkt i, er offentlig kjent og identifiserbar.

Debatt
Publisert
7. januar 2009
Psykologer i retten:
Publisert
1. desember 2008

Niels Petter Rygaards innlegg og Tidsskriftets reportasje i oktober er fulgt opp med intervju av fagsjef Anders Skuterud i novembertidsskriftet. Foreningen for Sakkyndige Psykologer (Fosap) stiller seg spørrende til hvem som er mest ivrige her.

Debatt
Publisert
1. desember 2008

Tidsskriftet eksponerer i dette tilfellet lett gjenkjennelige personer for nok en runde i det offetlige søkelys, og sår tvil om troverdighet.

Opptrappingsplanen
Publisert
1. desember 2008

Vi har med interesse lest reportasjen i november-nummeret der Ellinor Major i Helsedirektoratet kommenterer tall og mål i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Debatt
Publisert
1. desember 2008
Debatt
Publisert
1. oktober 2008

Jeg har lest Niels Peter Rygaards innlegg og tingrettsdommen i den saken han refererer til. Fornærmedes forklaring og de to psykologers uttalelser synes å ha vært avgjørende for at adoptivfaren ble funnet skyldig. Jeg deler Rygaards bekymring for at det kan foreligge et justismord.

Sider