Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
5. august 2009
Debatt
Publisert
5. august 2009
Debatt
Publisert
5. juli 2009

Vi trenger ingen ny og revolusjonær psykologi for å beskrive grunnleggende samfunns- og individendringer, slik Madsen hevder. Slike endringer lar seg utmerket god beskrive ut fra etablert psykologisk vitenskap.

Debatt
Publisert
5. juli 2009
Debatt
Publisert
5. juli 2009

Det er først når vi forlater den norske modellen med seksårige integrerte utdanningsforløp og er villige til å debattere andre veier til psykologtittelen, at vi kan glede oss over Europsy.

Debatt
Publisert
5. juli 2009

All virksomhet innenfor psykisk helsevern – med unntak av medisinering – kan defineres som psykologisk virksomhet. Da må psykologer ta den plass som faget gir grunnlag for, slik at behandlingstilbudet preges av psykologfaglig kompetanse.

Debatt
Publisert
5. juli 2009

Helsedirektoratets nye «Prioriteringsveileder» inkluderer ikke psykodynamiske terapiformer. Det gjør det viktig å være på vakt overfor helsemyndighetenes holdning.

Debatt
Publisert
5. juli 2009
Debatt
Publisert
5. juli 2009
Debatt
Publisert
5. juni 2009

Mitt prosjekt er å vise psykologiens væren-i-verden, mens Torgeir M. Hillestad vil skrive psykologien ut av verden. Det må vel kunne kalles en avsporing?

Sider