Du er her

Debatt

Presidentkampen
Publisert
11. september 2019

Uenighet er et gode. Skremmebilder er det ikke.

Presidentkampen
Publisert
10. september 2019

Jeg takker nei til å være en del av Håkon Kongsrud Skards retningsvalg og stiller meg bak Andreas Høstmælingens kandidatur til presidentvervet i Norsk psykologforening.

Debatt
Publisert
2. september 2019

Klinisk visdom består av psykologikk, av hvordan vi må forstå psykologisk behandling.

Psykisk helsevern
Publisert
2. september 2019

Halvparten av landets kommuner har ikke psykolog. Tiden er inne for handling, ikke drøfting.

Debatt
Publisert
2. september 2019

Manglende medbestemmelse i Psykologforeningen henger sammen med en kaotisk representasjonsstruktur, uklare ansvarsforhold i den politiske ledelsen og mangel på prosesser som sikrer integrering mellom politikkområder.

Presidentkampen
Publisert
2. september 2019

Psykologforeningen trenger en president som har følt situasjonen psykologer og pasienter står i, på kroppen.

Debatt
Publisert
2. september 2019

En prosent av Psykologforeningens medlemmer skal i november stake ut Psykologforeningens kurs. Er du representert?

Debatt
Publisert
2. september 2019

Forståelsen av kjønnsinkongruens bør bevege seg i en ressurs- fremfor patologiorientert retning. 

Presidentkampen
Publisert
2. september 2019

Psykologforeningens kommende president må holde kontakten med sitt terapirom.

Debatt
Publisert
2. september 2019

Vi ser med bekymring på at familieterapi viker plass i psykisk helsevern, og at en individualisert og diagnostisk forståelse av psykiske helsevansker stadig tar mer plass.

Sider