Du er her

Debatt

Debatt
Publisert
13. mai 2022

Ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging vil vi selvsagt gjerne ha debatt om selvmord og selvmordsforebygging blant barn og unge. At det kan tolkes annerledes, er vanskelig å forstå.

Debatt
Publisert
3. mai 2022

I motsetning til hvordan Ane Ramm har opplevd medavhengighetsbegrepet, har andre opplevd at en bevisstgjøring om tematikken har potensial til å ta vekk skyldfølelse snarere enn det motsatte. 

Debatt
Publisert
2. mai 2022

Psykologi er etablert som en klinisk profesjon i Norge. Hvilken betydning har så det for vår yrkesutøvelse og profesjonsutvikling?

Debatt
Publisert
2. mai 2022

Når vi etterlyser mer moralsk ansvar, er det alltid en fare for at det ender opp som moralisme overfor de mindre begunstigede. 

Debatt
Publisert
2. mai 2022

Selv om det er ubehagelig, er vi ikke bare medlemmer av Psykologforeningen, vi er også kunder. Kunder som bedriften er avhengig av. 

Debatt
Publisert
2. mai 2022

Det er sant som professor Anne-Kari Torgalsbøen skriver, at det har omkostninger å være åpen.

Debatt
Publisert
26. april 2022

Mer spesifikk diagnostikk er ikke nødvendigvis veien å gå. 

Debatt
Publisert
26. april 2022

Vi forstår at EIBI-forkjemperne selv tror at metodikken de forfekter, er den beste, men forskning viser at det ikke stemmer. 

Jente som holder en pappmaske foran ansiktet
Debatt
Publisert
1. april 2022

Vi må tørre å snakke om hvor mye ansvar ungdommen har for sin egen psykiske helse

Debatt
Publisert
1. april 2022

Psykologer får mer tid til behandling om kontoransatte får gjøre jobben sin. 

Sider