Du er her

Bokessay

Bokessay
Publisert
1. august 2006

Ansatte har grunnleggende menneskelige behov som ledelsen bør arbeide for å møte, ved å bidra til å skape arbeidsbetingelser der en ikke bare får tilfredse, men entusiastiske medarbeidere.

Bokessay
Publisert
1. juli 2006

Vegrer psykologien seg for å gå inn på politisk ukorrekte områder? Fremtredende amerikanske psykologer anklager profesjonen for å velge velment ideologi på bekostning av vitenskapelig legitimitet.

Bokessay
Publisert
1. mai 2006

Forsøker vi å håndtere ubehagelige tanker og følelser ved å skyve dem vekk, blir de ofte bare sterkere. Ved å akseptere og tillate dem å bli, kan vi få rom for å vurdere valgmuligheter, og lære noe om våre problemer og om oss selv.

Bokessay
Publisert
1. april 2006

Ifølge Jan Smedslund kan vi bare ved refleksjonens hjelp vite mye om hva det innebærer å være menneske i verden. Han argumenterer for et radikalt annerledes syn på psykologien som fag og faglig støttet praksis.

Bokessay
Publisert
1. september 2005

Ifølge biskop Rosemarie Köhn og psykolog Susanne Sønderbo viser debatten om homofilt samboende presteskap at gudstro kan føre til giftig hat, selvforakt og undertrykkelse. Slik risikerer de å diagnostisere sine meningsmotstandere.

Bokessay
Publisert
1. juni 2005
Bokessay
Publisert
1. juni 2005
Bokessay
Publisert
1. mars 2005
Bokessay
Publisert
1. oktober 2004
Bokessay
Publisert
1. september 2004

Sider