Du er her

En mann for vår tid

I NY DRAKT Filosof og psykolog William James er en av psykologfagets fremste bidragsytere. Viktige sider av James har blitt glemt, skriver artikkelforfatteren. Foto: The Granger Collection

William James er en av psykologiens pionérer. Men er tenkningen hans fortsatt relevant i dag? Det mener den amerikanske filosofen John Kaag. I en fersk bok hevder han at James kan hjelpe oss å finne mening i tilværelsen - og i beste fall redde liv.

Publisert
1. juli 2020

Kaags bok er en kortfattet og engasjerende innføring i William James’ liv og tenkning. Den heter Sick souls, healthy minds: How William James can save your life (Kaag, 2020). Når jeg leser den slår det meg at viktige sider av James har blitt glemt av faget vårt. Gjennom min utdannelse har jeg kun møtt ham i små bruddstykker, gjerne med henvisning til emosjonsteorien hans eller til at han er religionspsykologiens far. Historisk interessant, har jeg tenkt - men kanskje ikke så engasjerende? En av styrkene til Kaags bok er at den kan hjelpe oss til å se at han har en mye mer direkte relevans for livet enn det man skulle tro ut fra psykologihistoriske fremstillinger.

Våren 1870 var William James en plaget ung mann. Han hadde fullført medisinstudiene, men var ikke sikker på hvilken vei han skulle velge videre. Han hadde lenge slitt med synsforstyrrelser, hodepine, ryggplager og fordøyelsesproblemer. I tillegg var han nedstemt, urolig, irritabel og selvkritisk. Ulike vann- og hvilekurer ved europeiske kurbad hadde ikke vært til hjelp. I mars døde en kusine han var svært knyttet til (Richardson, 2006). Dette tapet var en mulig utløsende faktor for det som skulle bli hans største krise. Han opplevde et psykisk sammenbrudd som han senere skildret i all sin gru i The varieties of religious experience (James, 1985). Og for Kaag står dette sammenbruddet sentralt både for å forstå hvem James var og hva han fortsatt kan ha å si til oss i dag.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 7, 2020, side 530-536

Kommenter denne artikkelen

Campbell, J. (2017). Experiencing William James. Belief in a pluralistic world. Charlottesville: University of Virginia Press.

James, W. (1985). The varieties of religious experience. A study in human nature. New York: Penguin

Menand, L. (1998). “William James & the case of the epileptic patient”. New York Review of Books, 17.12.98.

Kaag, J (2020). Sick souls, healthy minds. How William James can save your life. Princeton, NJ: Princeton University Press

Richardson, R. D. (2006). William James. In the maelstrom of American modernism. Boston, MA: First Mariner Books.