Du er her

Bokanmeldelse

Jan Grue:
Publisert
5. mai 2014

Hvorfor i all verden lese en bok som handler om noe som ikke angår meg? Funksjonshemning? Svar: Fordi det er dødsviktig.

Jaak Panksepp og Lucy Biven:
Publisert
4. april 2014

Forfatterne argumenterer godt for at dyrs og menneskers følelser er mer like enn vi ønsker å tro.

Isca Salzberger-Wittenberg:
Publisert
4. april 2014

Gjennom eksempler fra sitt eget liv og fra sin kliniske praksis viser Wittenberg oss hvorfor begynnelser og avslutninger ofte blir så utfordrende for oss.

Anne Kristine Bergem:
Publisert
4. april 2014

Boka har sin misjon. Men barna fortjener mer plass i sin egen fortelling.

Bokanmeldelse
Publisert
4. april 2014
Aslak Fyhri, Åshild L. Hauge og Helena Nordh (red.):
Publisert
5. mars 2014

Miljøpsykologi er et ungt, tverrfaglig felt på rask fremmarsj. Nå har det fått sin første innføringsbok på norsk.

Gerd Kvale og Bjarne Hansen
Publisert
5. mars 2014

Kortfattet, konkret og verdifullt om hvordan terapeuter kan møte pasienter som strever med angst.

Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2014
Marianne Børstad & Jon Sletvold (red.):
Publisert
5. februar 2014

Boka er rik på kliniske historier og vignetter med problemstillinger som bør være gjenkjennbare for enhver terapeut.

Sider