Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2015

Å lage en norsk introduksjonsbok til emosjonsfokusert individualterapi er et ambisiøst prosjekt. Jan Reidar Stiegler lykkes et godt stykke på vei.

Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2015

Boken virker lite gjennomarbeidet, og innfrir ikke forventningene til en innføringsbok i sakkyndighet.

Bok
Publisert
5. juli 2015

Boken er en god inngangsport til mindfulness, men lider under å gape over for mye.

Bok
Publisert
5. juli 2015

Boken beskriver de gode og berikende sidene ved å være terapeut, og gir nye perspektiver til den som måtte kjenne seg frelst eller låst til en bestemt metode.

Bok
Publisert
5. juli 2015

En innføringsbok som tross svakheter også egner seg for oppdatering og justering av kompasskursen i terapirommet.

Animasjonsfilm
Publisert
5. juni 2015

Sympatisk og prisverdig tilgjengeliggjøring av psykologisk kunnskap om følelser.

Bok
Publisert
5. juni 2015

Berikende for fagfolk – nyttig for foreldre. Men jeg skulle gjerne sett enda flere tips til hvordan tilpasse eksponeringen.

Bok
Publisert
5. juni 2015

Sara Stridsberg har skrevet en annerledes bok om det gamle asylet. Det har blitt til en sjelden vakker og sår leseopplevelse hvor individet står i sentrum.

Bok
Publisert
5. mai 2015

Endelig en forskningsbasert fagbok på norsk som gir grundig og oppdatert evidensbasert kunnskap om behandling av tvangslidelse hos barn og unge.

Bok
Publisert
5. mai 2015

Forfatteren henvender seg til psykologer som jobber klinisk med barn og med voksne.

Sider