Du er her

Bokanmeldelse

Bok
Publisert
4. november 2015

Karl Ove Knausgårds Om høsten minner oss om å ikke miste av syne det vi alltid ser.

Bok
Publisert
5. oktober 2015

Ikke før var Quick/Bergwall frikjent for alle drap, så kommer en fersk bok av Justitiekansler Göran Lambertz som sier at Quick antakeligvis var skyldig likevel. Forvirret?

Bok
Publisert
5. oktober 2015

Politietterforsker Robin Schaefers historie om Monika-saken er en fortelling om den psykiske belastningen ved å være en varsler – og om å stå for noe.

Bok
Publisert
5. oktober 2015

Verdifull kunnskap om reaksjonene vi får etter ekstremt stress, men jeg savner de gode refleksjonene.

Bok
Publisert
2. september 2015

En elegant analyse av hva de siste 35 årene med nyliberalistisk ideologi har gjort med vår forståelse av identitet.

Bok
Publisert
2. september 2015

Når blir traumer så store at de trenger spesialisert behandling, forskjellig fra annen, psykologisk behandling? To bøker prøver å gi oss svar.

Bok
Publisert
2. september 2015

Som psykoterapeut har jeg ofte forhåpninger om at pasienten skal være i stand til å forsone seg og tilgi. Studier i ondskap bidrar til refleksjon og varsomhet stilt overfor pasienter i slike situasjoner.

Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2015

Å lage en norsk introduksjonsbok til emosjonsfokusert individualterapi er et ambisiøst prosjekt. Jan Reidar Stiegler lykkes et godt stykke på vei.

Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2015

Boken virker lite gjennomarbeidet, og innfrir ikke forventningene til en innføringsbok i sakkyndighet.

Bok
Publisert
5. juli 2015

Boken er en god inngangsport til mindfulness, men lider under å gape over for mye.

Sider