Du er her

Bokanmeldelse

Bok
Publisert
2. september 2015

Når blir traumer så store at de trenger spesialisert behandling, forskjellig fra annen, psykologisk behandling? To bøker prøver å gi oss svar.

Bok
Publisert
2. september 2015

Som psykoterapeut har jeg ofte forhåpninger om at pasienten skal være i stand til å forsone seg og tilgi. Studier i ondskap bidrar til refleksjon og varsomhet stilt overfor pasienter i slike situasjoner.

Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2015

Å lage en norsk introduksjonsbok til emosjonsfokusert individualterapi er et ambisiøst prosjekt. Jan Reidar Stiegler lykkes et godt stykke på vei.

Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2015

Boken virker lite gjennomarbeidet, og innfrir ikke forventningene til en innføringsbok i sakkyndighet.

Bok
Publisert
5. juli 2015

Boken er en god inngangsport til mindfulness, men lider under å gape over for mye.

Bok
Publisert
5. juli 2015

Boken beskriver de gode og berikende sidene ved å være terapeut, og gir nye perspektiver til den som måtte kjenne seg frelst eller låst til en bestemt metode.

Bok
Publisert
5. juli 2015

En innføringsbok som tross svakheter også egner seg for oppdatering og justering av kompasskursen i terapirommet.

Bok
Publisert
5. juni 2015

Berikende for fagfolk – nyttig for foreldre. Men jeg skulle gjerne sett enda flere tips til hvordan tilpasse eksponeringen.

Bok
Publisert
5. juni 2015

Sara Stridsberg har skrevet en annerledes bok om det gamle asylet. Det har blitt til en sjelden vakker og sår leseopplevelse hvor individet står i sentrum.

Animasjonsfilm
Publisert
5. juni 2015

Sympatisk og prisverdig tilgjengeliggjøring av psykologisk kunnskap om følelser.

Sider