Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2013

Forfatteren viser at utviklingen av barns selvfølelse henger nær sammen med samspillet med omsorgspersonene.

Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2013

En mann som har opplevd psykisk sammenbrudd, har skrevet bok sammen med psykologen sin. En spennende idé, men fungerer den?

Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2013

Denne boken er et viktig skritt mot å se aldring og eldre personer i et mer positivt lys.

Bokanmeldelse
Publisert
5. april 2013
Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2013

Om å møte hjerneskaden ensomt alene – og sammen med dem som utgjør ankerfestet i livet. Med sitt innenfraperspektiv gir boka et bidrag som fagartikler sjelden evner å fange.

Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2013

Hva gir meg mening i livet? Hva betyr døden for meg? Når terapeuten selv stiller seg slike spørsmål, gis hun nye muligheter i samtale med andre.

Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2013

Psykisk helsearbeid i kommunene og lavterskelpsykologien har manglet gode fagbøker. To bøker prøver å imøtekomme dette, og jeg var spent. Ville jeg få svar, retning, nye kunnskaper?

Bokanmeldelse
Publisert
5. mars 2013
Bokanmeldelse
Publisert
5. februar 2013

Denne boken gir meg drivkraft til å arbeide med selvmedfølelse – både som personlig prosjekt og som klinisk selvutviklingsverktøy.

Bokanmeldelse
Publisert
5. februar 2013

Sider