Du er her

Bokanmeldelse

Bokanmeldelse
Publisert
2. september 2019

Jeg vil gi boken fra Forandringsfabrikken en prominent plass både på kontoret og i bevisstheten.

Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2019

Forfatterne av denne boken var sentrale i arbeidet med å utarbeide helsepersonelloven. Med kommentarutgaven ønsker de å bidra til forståelsen av loven.

Bokanmeldelse
Publisert
5. august 2019

Jeg skulle ønske denne boka hadde vært tilgjengelig da jeg selv var fersk gruppeterapeut.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2019

Sissel Gran skriver om alderdommen med romslighet, empati og varme.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2019

Jeg tenkte at «Her hos oss har vi barneperspektiv». Men boka var en vekker for meg.

Bokanmeldelse
Publisert
3. juni 2019

Det å være i dialog, og få beskrive hvordan forstyrrelsen oppleves, kan i seg selv virke oppklarende og samlende på et skjørt selv, ifølge forfatteren.

Bokanmeldelse
Publisert
3. juni 2019

Boken gir kommunepsykologer et springbrett til videre dypdykk.

Bokanmeldelse
Publisert
2. mai 2019

I boken Harde fakta utveksler to menn fortellinger om kjærlighet, savn, identitet og sorg, men også om betydning av vennskap som bærer når annet brister.

Bokanmeldelse
Publisert
1. april 2019

Forfatterne tør å stille vanskelige spørsmål og å utfordre dagens system.

Bokanmeldelse
Publisert
1. april 2019

Boken formidler godt hvordan ungdoms utvikling og vansker oppstår i samspill med omgivelsene. Men den sier lite om hva som hjelper ut over individuelle samtaler.

Sider