Du er her

En svært god lærebok om demens

Flere faggrupper bidrar med sin unike kompetanse. Det er spesielt gledelig.

Publisert
1. mars 2019

Professor emeritus og alderspsykiater Knut Engedal står sammen med spesialist i klinisk eldrepsykologi Per Kristian Haugen bak denne nye læreboken om demens. Engedal og Haugen er to av de aller fremste ekspertene på demens i Norge. De har begge vært sentrale i oppbyggingen av demensfeltet i Norge. Engedal og Haugen har fått med seg flere kjente navn innenfor demensfeltet som bidragsytere, slik som Thale Kinne Rønqvist, Geir Selbæk, Anne Brækhus og Ingun D. Ulstein. I forordet står det at boken henvender seg til psykologer, leger og annet helsepersonell. Boken bygger på en tidligere versjon: Lærebok om demens – fakta og utfordringer, som ble gitt ut i 2009. Den nåværende boken er imidlertid nokså revidert, selv om den bygger på den tidligere utgaven.

Boken tar for seg utredning, diagnostikk og tiltak ved demens. Her gjennomgås de vanligste demenssykdommene samt mer atypiske former for demens. Etter hvert kapittel finnes det referanser til videre lesning, der både lærebøker og vitenskapelige artikler er nevnt. Videre er boken fylt med tabeller og illustrasjoner som gir oversikt og oppsummeringer.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologiforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 3, 2019, side 204-205

Kommenter denne artikkelen