Du er her

Boknytt

Terje Mesel | Når noe går galt. Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten Hvordan opplever helsearbeidere det når noe går galt i pasientsituasjonen? Hvordan håndterer de det? Forfatteren retter søkelyset på helsearbeiderne og deres opplevelser, noe vi ellers hører lite om. Hensikten er å bidra til en profesjonsetikk som ivaretar både helsearbeidere, pasienter og pårørende. Cappelen Damm, 2014. 270 sider

Robert Valderhaug og Tord Ivarsson | Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn og unge Mange barn og unge som sliter med tvangstanker og tvangshandlinger, risikerer å ha vanskene også som voksne. Men det har vært skrevet lite om tvangslidelse hos barn og ungdom. Forfatterne formidler ifølge forlaget ny og evidensbasert kunnskap som bidrar til økt forståelse for OCD hos barn og unge. Forlaget har også gitt ut en praksismanual om OCD-behandling for barn og unge. Gyldendal Akademisk, 2014. 230 sider

Arve Almvik og Lisbet Borge (red.) | Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid Samhandlingsreformen forsterker en utvikling i retning av lokalbaserte tjenester som bygger på brukernes behov. Boka beskriver kunnskapsgrunnlaget, behovet for kompetanse og aktuelle arbeidsformer og metoder i fagfeltet psykisk helsearbeid. Fagbokforlaget, 2014. 350 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 9, 2014, side

Kommenter denne artikkelen