Du er her

Boknytt

Simo Køppe og Jesper Dammeyer (red.) | Personlighedspsykologi En grundbog om personlighed og subjektivitet Personlighetspsykologi er en av psykologiens hoveddisipliner. Teorier om personlighet, identitet, subjekt og selv er viktige innenfor både humaniora og samfunnsvitenksap. Boken gir en introduksjon til ulike teorier innenfor personlighetspsykologi. Hans Reitzels Forlag, 2014. 408 sider

Erling Roland | Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre? Boka er praktisk oppbygd og viser til framgangsmåter for hvordan skolens ledelse kan bidra til en standard som forebygger mobbing på alle trinn i skolen. Forfatteren ser også på hva norsk og internasjonal forskning sier om mobbing. Finnes det dokumenterte metoder for å stoppe fenomenet? Universitetsforlaget, 2014. 2. utgave. 224 sider.

Scott Stossel | My Age of Anxiety. Fear, Hope, Dread, and the Search for Peace of Mind Boken er et møte med forfatterens egen angst og hvordan han har jobbet seg gjennom den. Samtidig undersøker forfatteren angsten i et større perspektiv, både medisinsk, kulturelt og filosofisk. Han ser også på hva den nyeste forskningen innenfor genetikk og nevrovitenskap har funnet ut om angsten. Knopf, 2014. 416 sider.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 3, 2014, side

Kommenter denne artikkelen