Du er her

Boknytt

Publisert
6. november 2012

Edith V. Lunde et al. (red.) | Habilitering av barn og unge Tiltak for helsefremming og mestring Søkelyset dreies fra funksjonsnedsettelsen og begrensningene over på muligheter, positiv psykologi og mestring. Vektlegger betydningen av barnets og familiens egen deltakelse og medvirkning. Universitetsforlaget, 2011. 200 sider

Anne Marie Fosse Teigen | Varig kjærleik Ei handbok Presenterer kunnskap og verktøy som kan brukast til å styrka den varige kjærleiken. Korleis takla konfliktar og irritasjonar? Korleis handtera sterke kjensler, og kva gjer ein når det trengst større reparasjonar? Samlaget, 2012. 180 sider

Birgit Svendsen et al. (red.) | Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge Teoretisk og klinisk innføring i temaet. Den terapeutiske forståelsen som formidles, har som utgangspunkt å gjenvinne intersubjektiv deling som et grunnlag for selvutvikling. Fagbokforlaget, 2012. 278 sider

Aksel Tjora (red.) | Helsesosiologi Analyser av helse, sykdom og behandling Ved å rette blikket mot hvordan forståelse av helse og sykdom konstrueres i samspillet mellom helsevitenskapene, helsevesenet og samfunnet og dets medlemmer, bidrar 27 forskere med nyanserte analyser. Gyldendal Akademisk, 2012. 514 sider.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 11, 2012, side

Kommenter denne artikkelen