Du er her

Boknytt

Liv H. Wiborg | Og Mamma, Mia? Historien om et fosterbarn Hovedpersonen låner trekk og opplevelser fra fosterbarn forfatteren har møtt gjennom snart 30 år i barnevernstjenesten. Kan leses høyt for småskolebarn, og av barna selv fra der er rundt 10 år. Kolofon, 2011

Anne Kirsti Ruud | Hvorfor spurte ingen meg? Kommunikasjon med barn og unge i utfordrende livssituasjoner Når barna begynner i barnehagen eller på skolen, utsettes for mobbing, innlegges i sykehus, har mistet et nært familiemedlem eller må flytte til et fosterhjem eller en barnevernsinstitusjon. Gyldendal Akademisk, 2011

Kari Trøften Gamst | Profesjonelle barnesamtaler Å ta barn på alvor Beskriver kommunikasjon med barn i profesjonelle, strukturerte situasjoner gjennom Den dialogiske samtalemetoden (DCM). Målet er å gi barn gode forutsetninger for å fortelle om vanskeligheter de opplever. Universitetsforlaget, 2011

Vibecke Brun et al. (red) | Perspectives on thinking, judging, and decision making Boka hyllar professor Karl Halvor Teigen sitt arbeid og gjev innsikt i den nyaste utviklinga innanfor forsking på bedømming og avgjerder. Bidrag frå fleire sentrale fagpersonar på feltet. Universitetsforlaget, 2011

Guro Øiestad | Selvfølelsen hos barn og unge Relasjonen til foreldrene og andre voksne bygger barns selvfølelse, ikke oppdragelsesteknikker. Om hva selvfølelse er, barnet fra 0 til 12, og om tenåringen. Gyldendal Akademisk, 2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side

Kommenter denne artikkelen