Du er her

Boknytt

Publisert
5. april 2011

Kari Lossius (red.)­| Håndbok i rusbehandling Til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet Hva er rus? Hvilke funksjoner kan rus ha? Og hva er den optimale behandlingen for akkurat denne pasienten? Gyldendal Akademisk, 2011

Anders Johan W. Andersen & Bengt Eirik Karlsson (red.)­| Variasjon og dialog Perspektiver på psykisk helsearbeid Vil strukturere mangetydigheten gjennom å vise både brukeres, forskeres, pedagogers, behandleres og politikeres ulike perspektiver. Universitetsforlaget, 2011

Lisbet Borge, Egil W. Martinsen & Toril Moe (red.)­| Psykisk helsearbeid – mer enn medisiner og samtaleterapi Om virksomme selvhjelpsmetoder og nye former for terapeutiske intervensjoner. Fagartikler og erfaringsfortellinger. Fagbokforlaget, 2011

Ericsson, Kjersti­| Alene Om å miste mannen sin etter et år med sykdom. En beretning om hvordan sorgen forvandler alt: de hverdagslige tingene, landskapet, tida og ikke minst hvem hun sjøl er. Forlaget Oktober, 2011

Jørn Kroken­| Bruk av tvang og makt Sosialtjenestelovens kap. 4a i praksis Forklarer bruk av loven i arbeidet med utviklingshemmede, hvordan atferdsanalytisk tilnærming kan benyttes for å unngå bruk av tvang, og gir en praktisk gjennomgang av saksbehandlingen. Universitetsforlaget, 2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side

Kommenter denne artikkelen