Du er her

Boknytt

Publisert
5. februar 2011

Sissel Gran og Nora Skaug | Hekta på et håp om kjærlighetNora innleder et forhold til Frank, og befinner seg snart på en emosjonell berg- og dalbane. Nora Skaug gir en rå og ekte beskrivelse av hvordan et hekt utvikler seg. Psykolog Sissel Gran analyserer hennes historie. Aschehoug, 2010

Rigmor og Reidulv Dyrkorn | Innføring i gestaltveiledning Teori, metoder, praktiske eksemplerGestaltveiledning handler ikke bare om det tankemessige og rasjonelle, men også om sansing, følelser, kropp og fantasi. Veiledningen omfatter personlig utvikling, sosialt samspill og evne til å håndtere endring. Universitetsforlaget, 2010

Knut Halvorsen | Grunnbok i helse- og sosialpolitikk Om sosialpolitikk, velferdsstaten, NAV, sosialetaten og helsevesenet. Om å være sosialpolitisk aktør, om brukerinnflytelse, klientrettigheter og om samarbeid mellom profesjonene. Gjennomrevidert og oppdatert. Universitetsforlaget, 2010

Per Føyn og Shahram Shaygani | Psykodynamisk behandling av ruslidelser En systematisk behandlingsmodell basert på psykodynamiske prinsipper. Forfatterne behandler misbruk og avhengighet som ytterpunkter av ulike typer ruslidelse. Universitetsforlaget, 2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 2, 2011, side

Kommenter denne artikkelen