Du er her

Boknytt

Jarle Eknes og Jon Arne Løkke | Utviklingshemning og habilitering Innspill til habiliteringsprosessenRedegjør blant annet for ulike syn på habilitering, juridiske rettigheter og selvbestemmelse, samtidig som ulike sider ved å bistå andre til best mulig livskvalitet presenteres. Universitetsforlaget, 2009

Elisabeth Willumsen (red.) | Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning Introduserer tema innen aktuell nasjonal og internasjonal forskning og presenterer oppdaterte forskningsoversikter som er relevante for forskningsbasert undervisning. Universitetsforlaget, 2009

Gunnar Eide og Rolf Rohde | Sammen så det hjelper Metoder i samtaler med barn, ungdom og familier En metodebok for fagfolk som i sitt daglige arbeid møter barn, ungdom og foreldre. Vekt på mestrings- og ressursdimensjonen. Mange kliniske vignetter. Fagbokforlaget, 2009

Haldor Øvreeide | Samtaler med barn Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner Skrevet for å stimulere til flere samtaler med barn som har det vanskelig. Praktisk og løsningsorientert med mange eksempler fra samtalesituasjoner. 3. utgave. Høyskoleforlaget, 2009

Helge Svare | Menn i pleie og omsorg Brødre i hvittPresenterer studien av et sykehjem der trivselen blant alle økte da andelen menn økte. Drøfter de historiske og kulturelle forutsetningene for dagens lave mannsandel innenfor pleie og omsorg. Universitetsforlaget, 2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen