Du er her

En annerledes barndom

Iris Johansson | En autist forteller sin historie Den svenske forfatteren skildrer hvordan det er å vokse opp med autisme, og beskriver opplevelsen av å forsvinne inn i seg selv. Hun skriver om ritualene, om raseriutbruddene og om hvorfor hun som barn drev alle voksne til vanvidd. Versal forlag, 2008

Sverre Varvin | Flyktningpasienten Tortur og andre systematiske overgrep sikter mot å ødelegge menneskets tro på seg selv og framtida. Måten vi tar imot og behandler flyktninger på, er avgjørende for at de selvhevdende kreftene skal kunne komme til utfoldelse. Sverre Varvin presenterer her en modell for behandling og rehabilitering, der den psykoterapeutiske samtalen står i sentrum. Universitetsforlaget, 2008

Irene Sørås | Organisasjonsutvikling i sykehus. Kan konsepter utviklet ved Toyotafabrikkene i Japan benyttes med suksess ved norske sykehus? Eller er konsepter som tar utgangspunkt i pasienters behov, riktig tilnærming ved internt forbedringsarbeid på sykehus? Forfatteren er statsviter med spesialisering innen helsesektoren. Universitetsforlaget, 2007

Anne Helgeland | Aktør i eget liv. Hva fremmer og hva hindrer god kontakt mellom barn og voksne? Ut fra en gestaltorientert tilnærming retter forfatteren søkelyset på utfordringer i familien, i parforholdet, i foreldrerollen – og på utfordringer for barna. Forfatteren har mange års erfaring fra barnevern, barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Fagbokforlaget, 2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen