Du er her

Boknytt

Anne Brudevold | Stress og det lille øyeblikks avspenning. Denne boka ser på stress ut fra en psykologisk vinkling. Den forklarer hvordan hjernen reagerer på stress, og hvordan det igjen påvirker kroppen. Lever vi med vedvarende stress, risikerer vi å bli syke. Derfor trenger vi avknapper som kan hjelpe oss til å senke skuldrene og få stresset ut av kroppen. Noras Ark, 2008

Eva Gjengedal, Aina Schiøtz og Astrid Bly-stad (red.) | Helse i tid og rom. Hva er omgivelsesestetikk og omgivelsespsykologi? Eksempler fra historien og fra vår egen tid viser sammenhenger mellom arkitektur og vår forståelse av sykdom, helse og velvære. Cappelen Damm, 2008

Tore Dag Bøe og Arne Thomassen | Fra psykiatri til psykisk helsearbeid Forfatterne bygger her videre på boka «Mot en mer menneskelig psykiatri» (2000). Denne nye boka handler om psykisk helsearbeid utenfor institusjonene, i lokalsamfunn og nærmest mulig den det gjelder. Universitetsforlaget, 2007

Ståle Fredriksen | Uflaks. Jakten på god helse tar knekken på oss. Daglig dynges vi ned av helseråd. Lege Ståle Fredriksen tar her et oppgjør med tanken om at syke mennesker er skyld i sin egen sykdom. Gyldendal Norsk Forlag, 2007.

Arild Aambø (red.) | Smerter – Smerteopplevelse og atferd. Om hvordan smerter oppleves og kommuniseres, om hvordan smerter kan mildnes og behandles, og om hva som skjer i møtet mellom den som søker hjelp og den som hjelper. Cappelen Akademisk Forlag, 2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side

Kommenter denne artikkelen