Du er her

Blå Kors Kompasset Tromsø søker erfaren terapeut / psykolog i 100% fast stilling

Blå Kors Kompasset Tromsø

Blå Kors er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har mer enn 55 virksomheter og hjelpetiltak, 1200 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging, se www.blakors.no

Blå Kors Kompasset er et terapeutisk tilbud til unge mellom 14 – 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- og/eller andre rusproblemer. De unge tar selv kontakt og tilbudet er gratis. Kompasset bidrar til å øke kunnskap om rus i familien og deltar i samfunnsdebatten. Kompasset finnes i Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo, Tromsø og Lillehammer, og vi er i ferd med å etablere et landsdekkende tilbud med samtaleterapi på nett. Se www.kompasset.org

Kompasset tilbyr veiledning og terapi som gis i form av individuelle samtaler, grupper, par- og familiesamtaler, samtaleterapi på nett, psykoedukasjon og temakvelder. Vår faglige profil er tuftet på eksistensiell, humanistisk, psykodynamisk og relasjonell forståelse. Vi ser de unges symptomer og plager som normale reaksjoner på store og langvarige belastninger og hjelpen som gis tar utgangspunkt i de unges behov og problemstillinger. Vi bidrar til kunnskapsoppbygging og i formidlingsarbeid.

Til Kompasset Tromsø søker vi en dyktig og erfaren terapeut.  Vedkommende vil få oppgaver knyttet til å utvikle et desentralisert terapitilbud i Troms og Finnmark, samt videreutvikle tilbudet om samtaleterapi på nett.
 

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:

 • individual- og gruppeterapi
 • par-, familie- og nettverkssamtaler
 • samtaleterapi på nett
 • rådgvining
 • ulike typer formidlingsaktivitet og utadrettet virksomhet
 • utviklingsoppgaver knyttet til desentralisert terapitilbud i Troms og Finnmark samt videreutvikling av tilbudet om samtaleterapi på nett

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning med relevant videreutdanning (f.eks. familieterapi, gruppeterapi, rus/avhengighet) eller psykolog
 • solid terapeutisk erfaring individuelt og i grupper
 • initiativrik og selvstendig
 • engasjement og hjerte for samfunnsoppdraget
 • faglig og etisk engasjement
 • gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter
 • god arbeidskapasitet og anledning til å jobbe forskjøvet arbeidstid en kveld i uken
 • vil trives i et lite arbeidsmiljø.
 • utviklingsorientert
 • fleksibelt innstilt til varierte arbeidsoppgaver
 • reisevirksomhet må påregnes

 Personlig egnethet tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr:

 • lønn etter avtale
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • tverrfaglig samarbeid
 • gode muligheter for kompetansebygging og fagutvikling
 • engasjerte, erfarne og dyktige kollegaer
 • tiltredelse etter avtale

Menn oppfordres til å søke.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.

Søknadsfrist
15. august 2019