Du er her

Behandlingsleder for TFCO-team

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest

Vil du være med å bygge opp og lede et helt nytt behandlingstilbud for ungdommer med atferdsvansker i Bergen?

Vi oppretter seks TFCO-familier i Bergensområdet i løpet av året. Treatment Foster Care Oregon (TFCO) er en familiebasert behandlingsmetode der ungdom og fosterhjem får tett oppfølging av fagfolk. Vi trenger en psykolog med erfaring fra arbeid med barn/ungdom med adferdsvansker, og som med kraft, pågangsmot og engasjement kan lede oppbyggingen av dette tilbudet sammen med en gruppe fagfolk. Jobben innebærer også å rekruttere, lære opp og etter hvert veilede behandlingshjemmene.

Du må ha gjennomført profesjonsstudiet i psykologi, og ha norsk autorisasjon. Du bør også ha grundig faglig innsikt i systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori, som er TFCOs teoretiske grunnlag. Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper.
 

Stillingen lønnes som leder, der øvre grense er 848.800 per år.

Se fullstendig utlysning og søk på bufdir.no

Lenke til annonsen

Annonsen er fra Tidsskriftets Mars-utgave som utkommer 01.mars 2019


 

Arbeidssted
Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest
Søknadsfrist
24. mars 2019