Du er her

Behandlings­leder TFCO, psykolog / psykolog­spesialist

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region sør

Vil du være med å lede og videreutvikle et spennende tilbud for barn og unge med adferdsvansker?

100 % fast stilling. Som behandlingleder for TFCO har du en unik mulighet for å lede spennende behandlingsarbeid for ungdom og familier, og være med å jobbe i et utviklende faglig fellesskap. Sammen har dere høy faglig kompetanse!

Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som jobber med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige adferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjons- eller annen gruppebasert plassering. Ungdommen plasseres i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging fra behandlingsteamet. Det arbeides samtidig med familie og øvrige relevante systemer rundt ungdommen. Implementeringen av TFCO i Norge ledes av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Som behandlingsleder i TFCO vil du lede arbeidet med teamets behandlingstilbud til ungdom med alvorlige adferdsvansker. Du vil være ansvarlig for teamets arbeid, resultater og utvikling. Behandlingsleder rapporterer til enhetsleder ved BVT behandling ungdom og inngår som en del av enhetens lederteam. Som behandlingsleder vil du også ha godt å samarbeid og støtte fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Les mer om TFCO her:
http:/www.nubu.no/TFCO/

Noen av arbeidsoppgavene:

 • Faglig og administrativ ledelse av behandlingsteamet og budsjettansvar
 • Lede og koordinere behandlingen for ungdommer og familier i TFCO, i samsvar med TFCO sine behandlingsprinsipper og praksis
 • Lede ukentlige behandlingsmøter og veiledningsgruppe for behandlingshjem
 • Etterse at ungdommes behandlingsplan følges og har oversikt over ungdommens behandlingen
 • Rekruttere og veilede behandlingshjem


Vi ser etter deg som

 • Liker å arbeide som del av et behandlingsteam
 • Er en tydelig og samtidig fleksibel leder
 • Er målrettet og systematisk
 • Er god til å formidle og integrere informasjon fra ulike instanser
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Trives med å ta krevende avgjørelser i en travel hverdag
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper, motivasjon og gode samarbeidsevner

Kontaktpersoner:
Barbro Akerheim, Enhetsleder ved BVT Behandling ungdom, Bufetat region sør, tlf 409 12 890, barbro.akerheim@bufetat.no

Kyrre Lønnum, NUBU, tlf 930 90 45, kyrre.lonnum@nubu.no

Lenke til annonse
Søk på stillingen

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets mai-utgave som utkommer 3. mai 2021
 

Søknadsfrist
16. mai 2021