Du er her

Behandlings­leder TFCO Lillestrøm, 100 % fast stilling

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Vil du være med å lede og videreutvikle et spennende tilbud for ungdom med alvorlige atferdsvansker?

TFCO er et tilbud for familier og ungdom i alderen tolv til atten år, hvor familien har kommet inn i et negativt samspillsmønster og barnet har utviklet problemer på flere områder. Familiene opplever ofte store konflikter. Ungdommen kan ha problemer med skolen, rusmisbruk og utagering.

Ungdommen bor i et behandlingshjem i 9–12 måneder. Behandlingshjemmene er vanlige hjem som både får daglig veiledning og støtte, samt ukentlig felles veiledning. Behandlingsteamet i TFCO består av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdighetstrener for ungdommen og behandlingshjemskonsulent. Som behandlingsleder i TFCO vil du lede arbeidet med teamet sitt behandlingstilbud. Du vil være ansvarlig for teamets arbeid, resultat og utvikling. TFCO Lillestrøm er ett av to TFCO-team i Bufetat , region øst.

Som behandlingsleder vil du rapportere til avdelingsdirektør for behandling for ungdom med atferdsvansker i Bufetat, region øst og vil inngå i dennes ledergruppe. Du vil også lede og koordinere behandlingen for ungdommer og familier i TFCO i samsvar med TFCO sine behandlingsprinsipper og praksis.

Hvem ser vi etter?

  • Du må ha evne til å arbeide som en del av et behandlingsteam, ha en tydelig og samtidig fleksibel ledelse, være målrettet, systematisk, god på å integrere informasjon fra ulike instanser, og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
  • Du må trives med å treffe krevende avgjørelser i en travel hverdag.
  • En forutsetning for arbeidet er ønske om og mulighet til å kunne arbeide fleksibelt.
     

Hva får du hos oss?
Du vil få grundig opplæring i metoden og veiledning i det kliniske arbeidet, god faglig oppfølging og mulighet til utvikling.

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1493 som leder, med lønn fra pt kr. 715 900,- pr. år til kr. 896 500,- pr. år (ltr. 75-83). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring. Det gis et kompensasjonstillegg for tilgjengelighet/beredskap/ubekvem arbeidstid, for tiden 25 000 pr mnd.

Du vil få mulighet til å trene inntil en time i uken i arbeidstiden og vi har et godt tverrfaglig miljø.

Opplysninger til deg som søker
Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen.

Kontaktinformasjon


Se NUBU.no eller TFCOregon.com for mer informasjon om TFCO.

Lenke til annonse
Søk på stillingen

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets oktober-utgave som utkommer 1. oktober 2021
 

Søknadsfrist
17. oktober 2021