Du er her

Behandler

Sykehuset Namsos, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Seksjon akutt og seksjon psykose

Helse Nord-Trøndelag HF  er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger.

Les mer om oss på www.hnt.no

  • Ett vikariat i 100% stilling for behandler på seksjon akutt   
    (psykolog, eller helse- og sosialfaglig utdannet).
  • Ett vikariat i 100% stilling for behandler på seksjon psykose   
    (helse- og sosialfaglig utdannet med relevant videreutdanning).

 

Referansenr. for begge stillingene er 4009511834.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Seksjonsleder Kristian Børstad, tlf. 74 21 56 55,
seksjonsleder Camilla Monslaup Fossland, tlf. 74 21 57 86 eller
psykologfaglig rådgiver Ruth Elisabeth Bakken Holien, tlf. 74 21 54 17

 

Foretaket har elektronisk søknadsbehandling og det oppfordres å fremme søknaden via Helse Nord-Trøndelag hjemmeside (www.hnt.no) – der du også vil finne fullstendig utlysningstekst.

 

Lenke til annonsen og søk stilling

 

Annonsen er fra Tidsskriftets Februar-utgave som utkommer 01. februar 2019

 

Arbeidssted
Sykehuset Namsos, Klinikk for psykisk helsevern og rus, Seksjon akutt og seksjon psykose
Søknadsfrist
17. februar 2019