Du er her

Barnesak­kyndig kommisjon – nye kommisjons­medlemmer

Barne- og familiedepartementet

Barnesakkyndig kommisjon har som oppgave å kvalitetsvurdere rapporter fra uavhengige sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller private parter.

Barne- og familiedepartementet skal oppnevne nye kommisjonsmedlemmer for perioden 1. september 2020–31. august 2024. Arbeidet gjøres i hovedsak elektronisk fra der kommisjonsmedlemmene bor og hvert medlem forventes å behandle en til tre rapporter per uke.

Lenke til annonse
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets februar-utgave som utkommer 3. februar 2020 
 

Søknadsfrist
3. mars 2020