Du er her

Avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi

Helse Sør-Øst RHF

5 100 % avtalehjemler for spesialistpraksis i klinisk voksenpsykologi er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisene skal lokaliseres til bydel St. Hanshaugen, Grünerløkka eller Gamle Oslo.

Praksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Norsk psykologforening. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf. rammeavtalens punkt 4.1.

Søkere må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet. Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring. Kompetanse innen migrasjonshelse og transkulturell psykiatri vil bli vektlagt.

Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming. Helse Sør-Øst RHF ønsker at den som tildeles hjemmelen lokaliserer seg i en gruppepraksis med andre avtalespesialister eller fastleger/annet helsepersonell.

Det forutsettes et aktivt og løpende samarbeid mellom avtalespesialistene og ansvarlig DPS i bydelen jf. Rammeavtalen §1.3.

Nærmere opplysninger: spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge,  Kapasitet og tjenesteoppfølging, Helse Sør-Øst RHF, e-post kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no eller telefon 02411, eller rådgiver Tina Sanders, Kapasitet og tjenesteoppfølging, Helse Sør-Øst RHF, e-post tina.cecilie.sanders@helse-sorost.no

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. 

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.

Kontaktinformasjon: Kari Iren Austad Borge, spesialrådgiver - adm., tlf. 02411, e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingene

 

Søknadsfrist
22. august 2019