Du er her

Avtale­hjemler i klinisk psykologi

Helse Midt-Norge, Fosen, Oppdal, Molde og Trondheim

Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal. Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT (HEMIT), Driftsenteret for logistikk og økonomi og Helseplattformen en del av Helse Midt-Norge RHF. Den samlede virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21,8 milliarder kroner.

Fosen - 100%
Søknadsfrist: 9. august 2019

Oppdal - 100%
Søknadsfrist: 16. august 2019

Molde - 100%
Søknadsfrist: 16. august 2019

Trondheim - 100%
Søknadsfrist: 16. august 2019

Kontaktinfo: Rådgiver Karin Bostad, tlf. 412 14 382 eller rådgiver Arnt Egil Hasfjord, tlf 413 22 145.

Søknad blir sendt elektronisk via www.helse-midt.no
- der du òg finner fullstendig utlysningstekst.

Lenke til annonse

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets juli-utgave som utkommer 1. juli 2019
 

Søknadsfrist
9 august og 16. august