Du er her

Avtale­hjemler lokalisert til Hamar, Lillehammer, Askim og Halden

Avtalehjemler for praksis i klinisk psykologi og nevropsykologi
Helse Sør-Øst RHF
  • To 50 % avtalehjemler for  spesialistpraksis i klinisk psykologi med  lokalisering til Hamar
  • 50 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i klinisk psykologi med lokalisering til  Lillehammer 
  • To ledige 100 % avtalehjemler i klinisk  voksenpsykologi lokalisert til Askim 
  • 100 % avtalehjemmel i nevropsykologi  lokalisert til Halden

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: helse-sorost.no/ledigstilling

Se også: 
Ledige stillinger i Helse Sør-Øst RHF (www.webcruiter.no)

 

Annonsen er fra Tidsskriftets Januar-utgave som utkommer 02. januar 2019

 

Arbeidssted
Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist
23. januar 2019