Du er her

Avdelingssjef - Sykehuset Østfold HF - Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, DPS Fredrikstad

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Avdelingen er lokalisert i Fredrikstad og består av døgnbaserte tjenester, voksenpsykiatriske poliklinikker, ambulantakutt-team og FACT-team. DPS dekker Fredrikstad og Hvaler. Avdelingen har rundt 100 godt kvalifiserte og stabile medarbeidere. Fagmiljøet er tverrfaglig sammensatt. Vi holder til i lokaler i 5 min gåavstand fra toget med reisetid på litt over timen fra Oslo S.

Du vil ha overordnet ansvar for fag, kvalitet, personal og økonomi. 4 seksjonsledere inngår i lederteamet ditt, og de vil rapportere direkte til deg. I tillegg til en engasjert og faglig sterk ledergruppe vil du ha en avdelingsrådgiver og en konsulent i staben din, som gir deg god stabsstøtte. Som avdelingssjef har du også støtte fra klinikkstab, dedikert rådgiver fra HR og økonomiavdelingen. Øvrig rådgiverbistand kan også benyttes fra juridisk, kvalitet m.fl.

DPS Fredrikstad inngår som en av 7 avdelinger i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. Klinikken har et samlet ansvar for spesialisthelsetjeneste-tilbudet til barn, unge og voksne med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Du rapporterer til klinikksjef og inngår i klinikkens ledergruppe. Avdelingssjefene har stor grad av påvirkning i utvikling av egenavdeling, men har også et medansvar i å sikre at klinikken samlet ivaretar dagens og framtidens behov for spesialisert tjenestetilbud til den aktuelle pasientgruppen. Videre er både daglig drift og utvikling avhengig av en fortsatt god dialog og samarbeid med kommunehelsetjenesten i aktuelt opptaksområde.


Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingen, samt ansvar for avdelingens totale drift, kvalitet, personell og budsjett
 • Sikre forsvarlig pasientbehandling, pasientlogistikk og arbeidsmiljø
 • Sikre god samhandling og samarbeid med relevante samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Samarbeide og videreutvikle eget lederteam
 • Samarbeide nært med øvrige avdelingssjefer i klinikken og bidra til godt teamarbeid i klinikkledelsen
 • Bidra til at sykehusets og klinikkens mål nås og at strategier gjennomføres


Kvalifikasjoner

 • Vi søker primært etter deg som er psykologspesialist eller psykiater. Har du annen relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet kan du også søke
 • Ønskelig med formell lederutdanning og/eller ledererfaring
 • God kjennskap og erfaring fra psykisk helsevern
 • Ønskelig med erfaring fra endringsledelse og forbedringsarbeid
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt


Personlige egenskaper

 • Du er modig og handlekraftig
 • Du er samlende, tilpasningsdyktig og samarbeider godt med andre
 • Du er strukturert, har omstillingsvilje og evne til strategisk nytenkning
 • Du har gode kommunikasjonsevner, motiverer og følger opp medarbeidere
 • Du faglig trygg, har evne til å prioritere og har høy arbeidskapasitet 


Vi tilbyr

 • Et miljø der du vil få brukt din ledererfaring og personlige lederegenskaper, og du vil få mulighet til å utviklet deg videre som leder
 • Et godt, stimulerende og kompetent arbeidsfellesskap med erfarne ledere i avdelingen, klinikken og sykehuset
 • En utfordrende og spennende stilling innenfor et fagfelt som er i stor utvikling, hvor du får store påvirkningsmuligheter   
 • Det legges til rette for at du kan jobbe fleksibelt med hjemmekontor, evt. noe jobb på tog dersom du må pendle
 • Deltakelse på sykehusets lederutviklingsprogram PULS, lederveiledning og mentorordning
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Andreas Joner, klinikksjef, tlf. 911 22 531, e-post andreas.joner@so-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. september 2022