Du er her

Avdelings­sjef poli­klinikken

Bergensklinikken AS

Bergensklinikken er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse som skal bidra til mestring av rus og avhengighet. Klinikken har et sterkt behandlings-, kunnskaps- og forskningsmiljø innen avhengighetslidelser, og tilbyr faglig forankret behandling. Bergensklinikken driver tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige på oppdrag fra Helse Vest RHF.

 

Videre driver vi kompetansesenteret KoRus vest Bergen på oppdrag for Helsedirektoratet. Bergensklinikken tilbyr avrusing, stabilisering, poliklinikk, døgnbehandling og ambulante tjenester.

 

Bergensklinikken AS er et ideelt AS under Stiftelsen Bergensklinikkene. Vi er inne i en spennende omstillingsfase der felles innsats for tverrfaglig samarbeid, enhetlig kultur og faglig forankret behandlingsaktivitet er viktige satsingsområder. Nasjonale retningslinjer og pakkeforløp for rusbehandling er viktige føringer for vårt behandlingstilbud.  

Bergensklinikken AS as søker:

Avdelingssjef poliklinikken


Vil du være med på å skape fremtiden for Bergensklinikken AS? Vi søker en dyktig leder som ønsker å bidra med kompetanse og engasjement for våre pasienter, vår behandling og for et godt, trygt og stimulerende arbeidsmiljø.

 

Poliklinikken består av ca 30 medarbeidere. Dine nærmeste kollegaer vil være psykologer og andre behandlere som alle brenner for god rusbehandling og en fremtidsrettet organisasjon. I tillegg vil du få om lag 300 andre kollegaer innen andre profesjoner, og felles for alle er at vi sammen ønsker å bygge fremtiden for en av Norges fremste rusklinikker.

 

Bergensklinikken AS er inne i en strategisk endringsperiode og samler all sin polikliniske virksomhet sentralt i Bergen. Klinikken tilbyr behandling til mennesker med ulike former for rusmiddelavhengighet. Vi behandler også spillavhengighet.

 

Vi søker en trygg og samlende leder som kan bygge og utvikle poliklinikken sammen med våre høyt kvalifiserte medarbeidere. Avdelingssjef vil samarbeide tett med døgnklinikken, kvalitets- og utviklingsavdelingen og kompetansesenteret vårt. Stillingen er nyopprettet, rapporterer til daglig leder i Bergensklinikken AS og inngår i klinikkens ledergruppe.

 

Vi ser etter en leder som er utdannet psykolog eller lege. Gode lederegenskaper, evne til å motivere og engasjere, og interesse for operasjonell drift og virksomhetsstyring er viktige egenskaper. Kunnskap og erfaring fra behandling av ruslidelser og psykisk helsevern vil vektlegges.

 

Psykologspesialist/psykolog/MBT


Vil du være med på å skape fremtiden for Bergensklinikken AS?  Vi søker psykologspesialister som har lyst til å bidra med kompetanse og engasjement for våre pasienter, vår behandling og for et godt, trygt og stimulerende arbeidsmiljø.

 

Dine oppgaver vil være å ivareta den kliniske daglige driften med pasientbehandling, delta i relevante fagfora, veilede behandlere og bidra til faglig utvikling.  I vår behandling vektlegges spesielt kognitiv atferdsterapi, mentaliseringsbasert terapi og motiverende tilnærming.

 

Dine nærmeste kollegaer vil være andre psykologer og behandlere som alle brenner for god rusbehandling og en fremtidsrettet organisasjon. I tillegg vil du få om lag 300 andre kollegaer innen andre profesjoner, og felles for alle er at vi sammen ønsker å bygge fremtiden for en av Norges fremste rusklinikker.

 

Vår nye poliklinikk er etablert i moderne lokaler sentralt i Bergen. Våre døgnpasienter får i nærmeste fremtid behandling på lokasjoner i Bergen og omegn, inntil hele døgnvirksomheten er samlet under ett tak i et nytt bygg. Vi lover en spennende og givende arbeidsplass med konkurransedyktige vilkår.

For nærmere informasjon om stillingene, kontakt:

Fungerende avdelingssjef i poliklinikken Arvid Skutle, tlf. 915 58 844 Klinikkleder Eystein Hauge, tlf. 952 61 271 Søknad og CV sendes på e-post til: post@bergensklinikkene.no

 

Annonsen er fra Tidsskriftets mai-utgave som utkommer 2. mai  2019

Arbeidssted
Bergensklinikken AS
Søknadsfrist
1. juni 2019