Du er her

Avdelingsleder/terapeut

Blå Kors Kompasset Bergen

Blå Kors er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har mer enn 55 virksomheter og hjelpetiltak, 1200 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging, se www.blakors.no. Blå Kors Kompasset er et terapeutisk tilbud til unge mellom 14 – 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- og/eller andre rusproblemer. De unge tar selv kontakt og tilbudet er gratis. Kompasset bidrar til å øke kunnskap om rus i familien og deltar i samfunnsdebatten. Kompasset finnes i Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo, Tromsø og Lillehammer, og vi er i ferd med å etablere et landsdekkende tilbud med samtaleterapi på nett. Se www.kompasset.org

Ved Blå Kors Kompasset Bergen søkes:     
 

100% fast stilling

Vi kan tilby 100 % stilling i et godt arbeidsmiljø hvor  arbeidsoppgavene varierer mellom:    

  • Lede og videreutvikle avdelingen.   
  • Bidra i overordnet utviklingsarbeid for Blå Kors Kompasset.   
  • Ansvar for personal, administrasjon, økonomi og det faglige arbeidet i avdelingen.   
  • Terapeutisk arbeid individuelt, i gruppe og psykoedukative temakvelder.   
  • Noe reisevirksomhet og arbeid på kveldstid må påregnes

For nærmere opplysninger kan du kontakte: Nasjonal virksomhetsleder Frøydis Eidheim, telefon:  480 42 826, epost: froydis.eidheim@blakors.no

For mer informasjon og  elektronisk søknadsskjema se:   www.jobbdirekte.no/blakors

Søknader som sendes utenfor søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.

Lenke til annonsen/søk stilling.

Annonsen er fra Tidsskriftets April-utgave som utkommer 1. april 2019

Søknadsfrist
22. april 2019