Du er her

Avdelingsleder og terapeut 100 %

Blå Kors Kompasset Trondheim

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer. Med nærmere 1300 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige tidgivere og 2400 aktive medlemmer når vi langt.

Blå Kors Kompasset er et terapeutisk tilbud til unge mellom 13 – 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- og/eller andre rusproblemer. De unge tar selv kontakt og tilbudet er gratis. Blå Kors Kompasset bidrar til å øke kunnskap om rus i familien og deltar i samfunnsdebatten. Tilbudet er landsdekkende og gis digitalt over nett og i våre avdelinger i henholdsvis Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo og Lillehammer. Les mer om Blå Kors Kompasset på https://www.blakors.no/kompasset

Vil du jobbe med et viktig samfunnsoppdrag?

Vi søker erfaren og dyktig avdelingsleder og terapeut 100 %

Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgivning, individuelle samtaler, grupper, par- og familiesamtaler og psykoedukative temakvelder digitalt over nett og i våre avdelinger. Vår faglige profil er tuftet på eksistensiell, humanistisk, psykodynamisk og relasjonell forståelse. Vi ser de unges symptomer og plager som normale reaksjoner på store og langvarige belastninger. Tilbudene tar utgangspunkt i de unges behov og problemstillinger.

Blå Kors Kompasset Trondheim søker en erfaren avdelingsleder og terapeut som får ansvaret for å lede og videreutvikle avdelingen. Avdelingslederen rapporterer til nasjonal virksomhetsleder og er en del av Blå Kors Kompassets lederteam


Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for personal, administrasjon, økonomi og det faglige arbeidet i avdelingen.
 • Terapeutisk arbeid individuelt, i gruppe og psykoedukative temakvelder og formidlingsarbeid.
 • Bidra i overordnet utviklingsarbeid for Blå Kors Kompasset.
 • Noe reisevirksomhet og arbeid på kveldstid må påregnes.


Kvalifikasjoner og egenskaper:

Vi søker en erfaren leder og terapeut med

 • 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning og med relevant videreutdanning minimum 60 stp. (f.eks. familieterapi, gruppeterapi, rus/avhengighet) eller psykolog
 • ledererfaring kreves og lederutdanning er ønskelig
 • interesse for/erfaring med digitale tjenester
 • erfaring fra ulike typer formidlingsaktivitet og utadrettet virksomhet
 • gode IKT-ferdigheter
 • engasjement og hjerte for samfunnsoppdraget
 • gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter
 • initiativrik og selsvstendig og god arbeidskapasitet

Personlig egnethet tilegges særlig vekt. Politiattest kreves.


Vi tilbyr:

 • Et meningsfylt arbeid på et viktig samfunnsområde.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.


For nærmere opplysninger, ta kontakt med nasjonal virksomhetsleder Frøydis Eidheim på telefon 480 42 826, eller fung. direktør for Blå Kors Barnas Stasjon og Blå Kors Kompasset, Benita Christensen, tlf. 915 35 372. For videre informasjon om stillingen se www.jobbdirekte.no

Søknad med CV og vitnemål sendes elektronisk via Jobbdirekte.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
7. mars 2021