Du er her

Avdelingsleder

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - Barne- og ungdomsklinikken

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling søker ny avdelingsleder  

Stillingen lyses ut i forbindelse med at nåværende avdelingsleder skal tilbake til klinikk og forskning. Vi søker en avdelingsleder som vil være med å utvikle psykiske helsetjenester for barn og unge i UNN og som vil være med på å videreutvikle BUPA som en god arbeidsplass for sine medarbeidere.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ligger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen består av to sengeposter; Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) og Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) samt seks BUP-poliklinikker i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Silsand, Sjøvegan og Storslett, samt kontorseksjon. Vi samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) og Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

De psykiske helsetjenestene i BUPA skal være helsefremmende og sammenhengende, og bygget rundt pasientene. Vi ønsker å gi utredning og behandling til barn, unge og familier som trenger det, med mål om å gi best mulig forutsetning for utvikling og vekst. Vi ønsker å gi det enkelte barn et tilbud etter deres behov og mål. Vi snakker om psykiske lidelser og utviklingsvansker med et språk som alle kan forstå og jobber kontinuerlig med forbedring av tjenestene. 

For de ansatte skal BUPA være en arbeidsplass med arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet.


Arbeidsoppgaver  

 • I BUPA legges det stor vekt på kontinuerlig utviklingsarbeid, fagutvikling, forskning og kompetanse. Avdelingsleder vi få en aktiv rolle i å drive slike prosjekt 
 • Avdelingsleder har overordnet ansvar for avdelingens faglige tilbud, organisering, personalsammensetning og økonomi 
 • Avdelingsleder er leder for avdelingens ledergruppe bestående av seksjonsledere, rådgiver og avdelingsoverlege, og inngår i klinikkens lederteam
 • Videreutvikle den kliniske virksomheten i samsvar med kunnskapsbasert praksis, nasjonale retningslinjer, nasjonale-, regionale- og lokale utviklingsplaner            
 • UNN benytter kontinuering forbedring som metode for å utvikle tjenestene. Dersom søker ikke har formalkompetanse på kontinuerlig forbedring må han/hun tilegne seg den gjennom tilbudte kurs. Avdelingsleder vil ha som oppgave å bidra til at forbedringsmetodikk tas i bruk i avdelingen


Kvalifikasjoner  

 • Relevant høyere utdannelse  
 • Lederutdannelse og/eller ledererfaring
 • Leder må være engasjert, ha evne til å skape tillit, gode relasjoner, like å arbeide i team og trives med ledelse  
 • God kjennskap til fagområdet psykisk helsevern for barn og unge   
 • Forskningskompetanse og/eller interesse for å legge til rette for forskningsaktivitet  
 • Ser verdien av kontinuerlig forbedringsarbeid 
 • Ved ansettelse må det fremlegges politiattest


Personlige egenskaper  

Du er målbevisst og engasjert. Du har evne til å lytte og søke gode løsninger gjennom bruk av relasjonelt mot, tillit og klokskap. Det gleder deg å oppnå resultater sammen med og gjennom andre. Du inspirerer dine medarbeidere og er et godt forbilde.  


Vi tilbyr 

Vi tilbyr en spennende og utfordrende stilling i en avdeling med faglig dyktige medarbeidere. Du vil få mulighet til å være med og lede og videreutvikle de psykiske helsetjenestene til barn og unge i UNN HF. 


Kontaktinformasjon: Marianne Nordhov, kst. klinikksjef, tlf. 900 46 915, e-post marianne.nordhov@unn.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. november 2021