Du er her

Avdelingsleder

Betanien sykehus - allmennpsykiatrisk poliklinikk (VOP)

Stiftelsen Betanien Bergen Betanien sykehus

Betanien sykehus AS har driftsavtale med Helse Vest RHF, og består av enhet psykisk helse (DPS og BUP) og enhet somatikk (laboratorie, dagkirurg og røntgen). Betanien sykehus har ca. 200 årsverk. Sykehuset er heleid av Stiftelsen Betanien Bergen, som er en selvstendig og selveiende stiftelse opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen Betanien Bergen eier og driver i tillegg Betanien barnehage og Betanien rehabilitering og sykehjem. Samtlige virksomheter er lokalisert i Fyllingsdalen i Bergen.

Hjemmeside: www.betaniensykehus.no

Spennende lederstilling ved allmennpsykiatrisk poliklinikk (VOP)

Om enhet for psykisk helse og avdeling allmennpsykiatrisk poliklinikk (VOP)

Enhet psykisk helse består av Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Allmennpsykiatrisk poliklinikk (VOP), FACT-team/psykosepoliklinikk, allmennpsykiatrisk - og psykose døgnavdeling. Leder for VOP vil sitte i ledergruppe enhet psykisk helsevern og i nettverk med poliklinikkledere i Helse Bergen.

Betanien har bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg som sitt opptaksområde, med ca. 55 000 innbyggere over 18 år.

VOP har 30,5 behandler årsverk fordelt på psykologspesialister, psykologer, psykiatere og leger i spesialisering, sykepleiere og vernepleiere med klinisk videreutdanning innen psykisk helse. Poliklinikken består av 2 allmenn-team, DBT team og akutt ambulant team. Det er tett samhandling mellom VOP og de øvrige avdelingene.


Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av VOP, herunder ivaretagelse av fag-, økonomi-, personalansvar
 • Utviklings- og forbedringsarbeid for å utvikle tjenestetilbudet
 • Styrke intern samhandling, herunder skape godt samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og verneombud
 • Videreutvikle nettverk og styrke samarbeidet med eksterne samarbeidsparter og offentlige myndigheter
 • Styrke og utvikle medarbeiderne gjennom målrettet og systematisk kompetanseutvikling
 • Styrke HMS-  og nærværsarbeidet
 • Implementering og oppfølging av ulike administrative systemer


Kvalifikasjoner

 • Lege-, psykologspesialist eller annen helsefaglig bakgrunn med ledererfaring
 • Godt kjennskap til, og erfaring med å vurdere pasienter i forhold til psykisk helsevernlov
 • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og god beslutningstaker
 • God på relasjons- og nettverksbygging, internt og eksternt
 • Erfaring fra utviklingsarbeid er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø og solid fagmiljø. Stillingsbrøk 100 %. Gode pensjonsordninger og forsikringsordninger i KLP. Lønn etter avtale. Betanien sykehus har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har bedriftsidrettslag, fri tilgang til velutstyrt treningslokale og gratis parkering på eiendommen. Vi har videreført IA avtalens ordninger. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse.


Dokumentasjon

Attester, vitnemål og lignende tas med til et eventuelt intervju.


Kontaktpersoner: Eli J. Birkhaug, tlf. +47 55 50 73 44 / +47 911 58 763 og Silje Benedicte Vigsnæs, tlf. +47 55 50 74 00 / +47 911 51 958.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
3. april 2020