Du er her

Autoriserte psykologer i hele Norge

SOS International

SOS International er en av de ledende assistanseorganisasjonene i Norden. Fra alarmsentraler i Danmark, Sverige, Norge og Finland yter SOS International akutt assistanse over hele verden, dag og natt, året rundt. SOS International tilbyr et bredt spekter av løsninger i form av verdensomspennende medisinsk hjelp, assistanse for reisende og veihjelp, samt helsetjenesteløsninger.

SOS International har et konkurransedyktig nettverk av kvalifiserte leverandører og partnere over hele verden, samt 6 strategiske partnerkontorer i høyvolumområder. Med mer en 1200 ansatte representerer SOS International 30 nasjoner og samlet snakker våre medarbeidere mer enn 37 forskjellig språk.

SOS International ble etablert i 1961, og er nå eiet av de 13 største forsikringsselskapene i Norden. SOS International har et saksvolum som plasserer virksomheten som en av de største assistanseorganisasjonene i Norden.

SOS International søker autoriserte psykologer i hele landet

SOS International har valgt Healthcare-divisjonen som et strategisk satsningsområde, og vi har stor vekst innenfor dette område i Norge, Sverige og Danmark. Vi er et ISO-sertifisert selskap og baserer oss på kvalitet. Vi tror at høy kvalitet i leveransene våre skaper størst verdi for våre kunder og siden 2012 har vi via våre psykologiske rådgivningssentre hjulpet klienter med behov for psykologisk rådgivning og behandling eller akutt krisehjelp.
 

Vil du være vår nye samarbeidspartner?

Psykologisk rådgivning og behandling

Da SOS International opplever stigende etterspørsel av psykologiske ytelser, søker vi autoriserte psykologer over hele landet til å inngå i vårt nettverk, som i dag består av +300 kompetente og erfarne psykologer i Norge.

Klienter fra SOS International vil typisk være dekket av helseforsikringer. Vi leverer konsultasjoner med klienten fysisk i klinikken, per telefon og via video avhengig av hva som er mest egnet i det enkelte tilfellet og hva du som psykolog er komfortabel med.

Hos SOS jobber vi med forskjellige behandler typer. Som psykolog kan du være tilknyttet som for eksempel in-house, preferred eller distance psykolog i vårt nettverk. Vi gjør dette for å matche behovene til deg som psykolog, så vel som klientens behov. Under de forskjellige behandler typer er det forskjellige betingelser og alternativer som gjelder. Dette inkluderer forventet antall saker og hvordan saken skal gjennomføres, fysisk eller på avstand.

De typiske problemstillingene vil være belastningsreaksjoner i lettere til moderat form, stress, angst og depresjon. Behandlingsformen er korttidsintervensjon og den enkelte klients dekning og behov ift. henvisningsårsaken vil avgjøre behandlingsrammen. Som psykolog må du derfor oppfylle utvalgte faglige krav, inkludert erfaring, autorisasjoner og tilknytning til bransjeforeninger.

I forbindelse med krisesaker skal SOS International med kort varsel finne den rette psykolog til å yte akutt krisehjelp, herunder defusing og debriefing, innenfor kort tid. Visse hendelser krever hurtig utrykning til hendelsesstedet avhengig af sakens karakter. Det kan f.eks. være snakk om overfall, ran, ulykke m.m. Du vil derfor ha muligheten til å ta disse sakene hvis du har de nødvendige ferdighetene og erfaringene.
 

Interessert?

Er du interessert i å være med i vårt nettverk og høre mer om dette, bes du kontakte Nettverksansvarlig, Pernille Lycke på pernille.lycke@sos.eu eller vi telefon +47 908 48 637. Du kan også gå inn og les mer på nettstedet vårt: Bli en del av SOS Internationals psykolognettverk. Send CV inkl. dokumentasjon på autorisasjon via lenken.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Lenke til annonse
 

Søknadsfrist
Ikke oppgitt