Du er her

Assisterende enhets­leder BUP Elverum

Sykehuset Innlandet HF – BUP Innlandet, Poliklinikk Elverum

Er du opptatt av et godt tilbud til barn og unge med psykiske lidelser? Liker du å legge til rette for engasjement og god faglig praksis for ansatte?

Vi har ledig en spesialiststilling som faglig assisterende enhetsleder ved BUP Elverum. I stillingen som faglig assisterende enhetsleder har man delegert fagansvar på enheten og inngår i enhetens lederteam. Det forventes også at man har eget pasientarbeid. Klinisk arbeid vil utgjøre opp mot halvparten av stillingens arbeid. Vi søker etter en kandidat med sterkt fagengasjement og gode ferdigheter i å jobbe med fagutvikling og kompetansebygging i enheten.
 

Arbeidsoppgaver

  • Faglig utvikling av pasienttilbudet og fagutvikling hos ansatte
  • Bistå med drøftinger i team og faglige vurderinger i krevende pasientsaker ved enheten
  • Arbeid tilknyttet inntak, prioriteringer og klager
  • Sammen med enhetsleder bidra til utvikling av arbeidsmiljø og medarbeideres kompetanse i tråd med befolkningens behov, føringer og avdelingens arbeid
  • Utredning og behandling av barn og unge i tverrfaglig team


Vi tilbyr

  • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
  • Gode lønnsmessige betingelser
  • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen
  • Gode muligheter for faglig videreutvikling


Kontaktinformasjon: Gry Lerbak, enhetsleder, tlf. 467 80 333 og Ola Homb, assisterende avdelingssjef/psykologspesialist, tlf. 917 17 047.


Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets oktober-utgave som utkommer 1. oktober 2021

 

Søknadsfrist
31. oktober 2021