Du er her

Års­vikariat som psykolog

Mandal kommune, Familiens hus

Mandal kommune har ca. 15.000 innbyggere, ligger idyllisk til ved sjøen og har skogen tett inntil byen. Byen byr på mange gode kultur og fritidstilbud, Mandal er en by i vekst. Fra 2020 blir Mandal, Lindesnes og Marnardal kommune slått sammen til Lindesnes kommune. Enheten vil da ha fem avdelinger, avdeling for enslige mindreårige flyktninger, helsestasjon, familiesenter, PPT og barnevern. Psykologene er organisert i Familiesenteret, som er kommunens lavterskeltilbud innen psykisk helse for barn og unge og deres familie

Vil du være med å videreutvikle tjenester for barn og unges psykiske helse? Har du lyst til å jobbe som psykolog i Norges sydligste by? Da er dette jobben for deg! Vi søker en 100 % psykolog/psykologspesialist i Mandal kommune, ved Familiens Hus.

Familiesenteret har pr. d.d. fem familieterapeuter og to psykologer. Det er et nært samarbeid med barnehage, skole, spesialisthelsetjenesten og fastlegene. Vi har et tverrfaglig godt sammensatt team med allsidig relasjonskompetanse, erfaring med psykisk helsearbeid og klinisk arbeid med par.  Motivasjon og innovasjon er tydelig gjennom engasjement i interne og eksterne prosjekter og videreutdanninger innen psykisk helsearbeid/rusforebyggende tiltak, familieterapi og nettverksarbeid, samt tidlig intervensjon og rehabiliteringstiltak.

Kompetansekrav:

 • Psykolog/psykologspesialist

Dette er jobben for deg som:

 • Vil være med å styrke barn og unges tilgang og tilbud på psykisk helsehjelp
 • Har vilje og evne til både selvstendig og tverrfaglig samarbeid
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Er faglig engasjert innen forebygging barn og unge
 • Har en løsningsorientert innstilling til arbeids- og utviklingsoppgaver
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver vil omfatte helsetjenester til barn, ungdom og deres familier. Det vil innebære kartlegging, vurdering og behandling.  Videre veiledningsoppgaver, samt planarbeid for utvikling av tjenestene i kommunen. Kommunen er en organisasjon i utvikling og endringer i arbeidsoppgaver skjer i tråd med behov.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhetsleder Agnethe Hinna Hovdenak, tlf. 902 03 791.
 

Søknadsprosessen

 • Det søkes via elektronisk søknadsskjema på www.mandal.kommune.no
 • Benytt stillings-ID 1622
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tilsetting.
 • Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju og returneres ikke
 • Det utarbeides offentlig søkerliste

Tiltredelse                 1. oktober 2019, varighet ett år
 

Lenke til annonsen
 

Søknadsfrist
4. august 2019