Du er her

Anmeldt

Anmeldt
Publisert
2. november 2016

Hjorths språk lar oss fornemme kraften i individets trang til å finne seg selv.

Anmeldt
Publisert
4. september 2016

Å vise fram det som er, uten autoriteter som forteller hva som er «sant», var noe av drivkraften bak «Jeg mot meg».

Anmeldt
Publisert
4. september 2016

Aktuell og oversiktlig, men svikter i formidlingen.

Anmeldt
Publisert
4. september 2016

I selvhjelpsboken til Berge og Fjerstad finnes gode råd i fleng om hvordan leve godt med sykdom.

Anmeldt
Publisert
2. september 2016

Forfatterne ivaretar den utfordrende balansegangen mellom håp og realisme i veiledningen av foreldre.

Anmeldt
Publisert
2. september 2016

Ungdomssøvn gir en god oversikt over søvnbehandling, men gaper over for mange temaer.

Anmeldt
Publisert
2. september 2016

Galtas innføring i tolkning og rapportering med WISC-IV oppleves som gjennomarbeidet, men kunne nok tjent på enda en runde med språkvask.

Anmeldt
Publisert
1. august 2016

Synet på bakenforliggende, utløsende og opprettholdende faktorer ved psykoselidelser har ofte vært overforenklet. Forfatterne vil vise kompleksiteten i lidelsene i samspill med omgivelsene.

Anmeldt
Publisert
1. august 2016

Boken Moderne munnkurv blir særlig aktuell i et helsevesen som stadig preges av byråkratiske vendinger.

Anmeldt
Publisert
1. juli 2016

I braksuksessen Skam sprekker trollene i sollys.

Sider